ЗА ШУМЕН

новините сега и веднага

Свързани новини

„Енерго-Про Енергийни услуги“ доставя 100 % зелена електроенергия на „Теси“ ООД

Шуменската компания „Теси“ ООД получи удостоверение за потребител на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, от „Енерго-Про Енергийни услуги“. От 1 юли 2016 г. компанията закупува 100 % зелена енергия, с което допринася за опазването на околната среда и затвърждава позицията си на фирма, която се отнася отговорно към природата. „Теси“ ООД стана един от първите притежатели на удостоверение за зелена енергия. Компанията, която е сред най-големите производители на бойлери и отоплителни уреди в България, вече използва 100 % произведена от възобновяеми източници електроенергия. Удостоверението беше официално връчено на собственика на „Теси“ Жечко Кюркчиев от управителя на „Енерго-Про Енергийни услуги“ Пламен Стефанов. Удостоверенията за зелена енергия на „Енерго-Про Енергийни услуги“ се базират на гаранциите за произход, издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Всяко удостоверение за зелена енергия има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър. „Енерго-Про Енергийни услуги“ е единственият доставчик в България, който предоставя възможност на своите клиенти да удостоверят, че закупената от тях електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници. “Отговорното отношение към околната среда е един от основните приоритети за „Теси“ и е заложено като част от дългосрочната стратегия за развитие на компанията. То се изразява не само в използването на високотехнологични машини и оборудване, но и в проектирането и внедряването в производство на електрически бойлери с висок енергиен клас и ниски енергийни загуби. Закупуването на зелена енергия от „Енерго-Про“ е естествена част от този процес“, сподели Жечко Кюркчиев. „Българският бизнес проявява все повече отговорност към опазването на природата. Подкрепата на екологичното производство на електроенергия е един от начините всяка компания да докаже, че мисли за околната среда. Горд съм, че „Енерго-Про“ е единственият доставчик, който дава възможност на своите клиенти да купуват 100 % зелена енергия. Партньорството ни с „Теси“ в тази насока е поредното доказателство, че големите български компании полагат грижи за съхраняването на природата“, заяви управителят на „Енерго-Про Енергийни услуги“ Пламен Стефанов.

Пламен ГЕОРГИЕВ, 12 Октомври 2016 15:10, 654 прегледа

Рубрики

Общини

Страници