ЗА ШУМЕН

новините сега и веднага
ШУМЕНСКА ЗАРЯ®
вашият вестник

Свързани новини

„Артемис“ ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“

Eдин от лидерите на пазара на производителите на метални алуминиеви капачки в България - шуменската компания „Артемис“ ООД, спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Проектът е с наименование „Подобряване и разширяване на производствения капацитет на „Артемис“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятието“, а договорът за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0107-C01 с Управляващия орган по програмата е сключен на 20 юни 2016 г.

В тази връзка, на 15 юли 2016 г., в административната сграда на предприятието в индустриалната зона на град Шумен, от страна на мениджърския екип на компанията, беше организиран информационен ден с цел оповестяване на целите на проекта. Бяха поканени да присъстват представители на обществеността, бизнеса, местните медии и други.

„Проектът е насочен към инвестиции в материални активи, свързани с разширяването на капацитета и засилване на експортния потенциал на „Артемис“ ООД, като предвидените за реализация дейности по проекта включват закупуване и въвеждане в експлоатация на „Автоматизирана линия за страничен печат за алуминиеви винтови капачки“ – поясни г-н Иван Михайлов, управител на фирмата. - Специфичната цел на проекта е внедряване на цялостно решение за подобряване на качеството на страничния печат при производството на алуминиеви винтови капачки. Целим се и в пряк ефект върху постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно, повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на производствения процес. Чрез реализацията на проектната дейност дружеството ще отговори на нарастващите изисквания на своите клиенти по отношение на качеството и естетичния вид на крайното изделие, търсенето на разнообразни стандарти и възможности при изработването на дизайна и функционалностите за полагане на страничен печат, разширявайки пазарните позиции на дружеството, както на националния, така и на международните пазари“, подчерта той.

Очаква се проектът да има дългосрочен положителен ефект върху конкурентоспособността и подобряване на пазарните позиции на шуменското предприятие.

18 Юли 2016 14:03, 501 прегледа

Рубрики

Общини

Страници