ЗА ШУМЕН

новините сега и веднага
ШУМЕНСКА ЗАРЯ®
вашият вестник

Свързани новини

Учениците в Професионалната гимназия по икономика развиват своите силни страни

Учениците от клубовете „Пея и танцувам“, „Театрално студио“, „Приложно изкуство“, „Гражданско образование“ и „Млад дебатьор“ при Професионалната гимназия по икономика (ПГ по икономика) в Шумен направиха своята трета представителна изява пред училищната общност на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Царев брод. Чрез съчетаване на музика, слово и танц учениците демонстрираха колко много са постигнали по време на участието си в клубовете по интереси.

С етюда си „Мисия европеец“ младите театрали съживиха образа на нашенеца, който тръгва из Европа, но не с цел да я открие, а да покаже себе си, което в повечето случаи е комично. Да си европеец значи да си част от цялото без да загубваш представата за своето. Да бъдеш не Бай Ганьо, а Алеко Константинов. Участниците в изявата останаха доволни от своето представяне, а също и от гостоприемството, вниманието и аплодисментите, с които ги дариха в ОУ„Св. св. Кирил и Методий“ в с. Царев брод. Отличните резултати, които показват учениците в процеса на работа и при публичните представяния, са постигнати благодарение на прилагането на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето. Този подход направи промяната възможна.

Екипът, работещ по проекта, заложи на качества като трудолюбие, упоритост и желание за развитие, наблегна на силните страни на личността и резултатите не закъсняха. Работата в клубовете по интереси доведе до развитие на талантите, самочувствието и самоувереността на учениците. Те развиха умения за справяне с трудности, работа в екип, инициативност и самостоятелност. Сдружение „Училищно настоятелство“ при ПГ по икономика работи успешно по проект „Училището е при нас!“ вече втора година.

„За да бъдат развити силните страни на учениците е важно да бъдат ангажирани техните родители, включително разширеното семейство, съседи, приятели, цялата местна общност – споделя директорът на гимназията Бистра Вацова. - Ето защо планирахме представителни изяви и в малките населени места, откъдето са и самите ученици. Тези изяви са съпроводени и с кратки дискусии с родителите с цел повишаване на техния родителски капацитет и възможността за обратна връзка. Важно е всички, с които младежите общуват, да виждат техния потенциал и да подпомагат развитието им. Подкрепата на силните страни на учениците, оказана от техните близки, създава една здравословна среда по отношение на израстването им като способни и активни млади хора.“

Проектът стана възможен благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.

Пламен ГЕОРГИЕВ, 30 Ноември -0001 00:00, 255 прегледа

Рубрики

Общини

Страници