ЗА ШУМЕН

новините сега и веднага

Свързани новини

Продават земеделска земя в Шумен на публична продан

Сред любопитните оферти на частните съдебни изпълнители (ЧСИ) започнаха да се открояват и такива за земеделска земя, включително и в Шумен. Като цяло подобни възможности са добра новина за тези, които търсят инвестиции в земя, тъй като от години предлагането е по-малко от търсенето. Очаква се според ЧСИ на пазара да излязат близо 5000 дка в следващите месеци. Предимствата на публичната продан са, че имотите се обявяват на цени, в много случай под пазарните. Другият момент е, че понякога на търг се продават уникални имоти, които рядко излизат на пазара. Процедурата протича на два етапа, които се провеждат в районния съд по местонахождение на имота. Първият е търг с тайно наддаване за срок от един месец. Пуска се обявление за публична продан. Кандидат купувачът подава своето предложение в запечатан плик, който трябва да съдържа и квитанция за внесен задатък, който е в размер на 10% от началната цена. След изтичането на едномесечния срок за подаване на оферти започва търга с явно наддаване. Отварят се всички постъпили тайни предложения, а участниците наддават над най-високата предложена цена. При писмените оферти няма определена стъпка, с която да се наддава, докато при устното наддаване тя е равна на размера на задатъка (10% от първоначалната цена). След приключването на търга кандидатът, заявил най-високата цена, се записва в протокола като купувач. Той има една седмица да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

Даниела Златева, частен съдебен изпълнител:

 

Актуалните търгове са публикувани на сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители

 

Конкретно във вашия регион какви са актуалните предложения за покупка на земя през публична продан?

 

Към края на месец август актуалните продажби от частни съдебни изпълнители в регион Шумен са 18.

 

Кои са предимствата на покупката на земя на публична продан?

 

Разбира се на първо място възможността да се закупи уникален имот на добра цена. Освен това частният съдебен изпълнител издава постановление за възлагане на закупения имот, което подлежи на вписване в службата по вписвания и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. След неговото вписване купувачът има право да заличи всички тежести върху закупения имот.

 

Какво бихте посъветвали кандидат-купувачите, които искат да участват в търг за земя?

 

Да се обърнат за повече информация към съответния частен съдебен изпълнител, който да им разясни в детайли самата процедура, както и внимателно да проверят всички необходими документи за участие в търга.

 

Откъде хората, които искат да купят земя, могат да получат информация за актуалните търгове?

 

В момента единствено на сайта на Камерата на частните съдебни изпълнители в раздел Продажби се съдържа актуална информация относно текущите продажби, както и подробно описание на имотите и техните граници, обявени цени и условия за участие в търга.

30 Ноември -0001 00:00, 66 прегледа

Рубрики

Общини

Страници