Шуменски учени в българо-украински форум в памет на Кирил и Методий

автор: Пламен ГЕОРГИЕВ
2022-05-18 13:21:00
Бутик за новини | преглеждания: 373

Представители на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” участват днес в престижната Втора международна славистична конференция, посветена в памет на светите братя Кирил и Методий.

Онлайн връзката обединява Киев-София-Харков-Шумен, като сред организаторите на форума са Министерството на просветата и науката на Украйна, Националната академия на науките на Украйна, Харковският национален педагогически университет “Г. С. Сковороди”, Българската академия на науките и Шуменският университет “Епископ Константин Преславски”.

Член на организационния комитет на конференцията е проф. д-р Страшимир Цанов – завеждащ катедра “История и теория на литературата” в Шуменския университет, който поднесе приветствие към участниците и изнесе доклад на свое научно изследване по разказ на Елин Пелин.

Шуменското участие в пленарните заседания се реализира още от доц. д-р Красимира Колева – “Славянски езикови маркери за етническа (само)идентичност”, асистент д-р Милена Георгиева – “Делото на светите братя Кирил и Методий и националната доктрина на българите през XIX век”, асистент д-р Светлозар Стоянов – “Към топографията на средновековната българска столица Плиска”.

Програмата на Втората международна славистична конференция включва над 160 доклада.

Малки обяви

НЕВАЛИДНА ДИПЛОМА, поради фактологическа грешка, на Цветомир Тошков Филев - специалност "Социална педагогика" в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" - серия ШУ - 2001/N 201707, регистрационен номер 14725/2001 г.
2022-06-29 20:54:00 51735
Загубена ДИПЛОМА - серия ШУ, N 56403/30.09.2021 г. на АТИДЖЕ ДЖЕФЕРОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
2022-06-09 12:07:00 380253
Продавам СТОМАНЕНО ВЪЖЕ за теглене на автомобил - цена 5 лева. Телефон 088 77 33 698
2022-12-31 10:31:00 765402

Последни новини