Програма за повишаване капацитета на артистите в Шумен ще се проведе на 27 май в къща-музей „Панайот Волов“

автор: пресцентър община Шумен
2022-05-20 09:06:00
Бутик за новини | Шумен | преглеждания: 235

Фестивалът за музика и съвременно изкуство Ritual Gatherings проведе проучване сред местните артисти, за да разбере повече за подходите при промотиране, продажба и развиване на креативни продукти. На база резултатите ще бъде представена програма за предприемачество в артистичната сфера с гост-лектори от Норвегия.

Резултатите от проведената анкета в месеците от януари до април с фокус върху хората, заети в културната сфера в Шумен, говорят за нуждата от повишаване на капацитета и знанията на местните артисти за съхраняване на занаята и развитието му чрез дигитални технологии и съвременни практики. В проучването участваха 36 артисти, като само трима от тях казват, че се издържат изцяло от изкуство и артистични прояви. 35 % разчитат на преподавателска дейност, а 17 % – работят още и в сферата на туризма и хотелиерството, като една трета са заети постоянно, на заплата. Проучването показа и че голяма част от тях – почти 50 % нямат своя страница в социалните мрежи, което е един от доказаните канали за успешно промотиране и продажба на изкуство.

Екипът на фестивала за съвременно изкуство Ritual Gatherings пристига в града на 27 май - петък, в къща-музей „Панайот Волов“, където от 10 до 17 часа ще бъдат представени няколко лекции и примери за успешно културно предприемачество, които артистите могат да приложат в развитието на креативните си продукти, така че да повишат знанията си чрез тяхното прилагане.

Специални гости на еднодневния семинар са представители на норвежкия артистичен колектив Pikene på Broen и съвременния артист Tine Sureаl Lange, която има голям опит в работата с традиционни ритуали в съчетание с новаторски практики и съвременна медиа. За подходите при представяне на изкуство, дигиталните медии и различните бизнес модели, с които артистите могат да работят, ще разкаже и даде практически съвети Елеонора Дервенска – преподавател по културен мениджмънт в Нов Български Университет. Ще бъде представена и инициативата на Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства в гр. Троян – „Музей в куфар“. Образователната програма, разработена от Музея на специално обучение в Шотландия, дава възможност за докосване до културното наследство чрез непосредственото визуално и сетивно възприемане на съдържанието.

Семинарът е отворен и безплатен за всички артисти, които имат желание да осъвременят подхода при представяне на изкуството си и няма ограничение за формата, в който работят. Проучването на артистичната общност бе инициирано от Ritual Gatherings и цели да идентифицира моментното състояние на културната сфера в града, нуждите и потенциала на местните артисти. В него се включиха 36 човека, на възраст между 18 и 55+ години, постоянно живеещи и работещи в града. Паралелно бяха изследвани и местното културно и фолклорно наследство, в частност специфичните ритуали и традиции в община Шумен, тяхното опазване, развиване и популяризиране чрез интерактивни методи.

На база тази информация, организаторите ще изготвят и културен профил на общината, с която тя да бъде подпомогната в стратегическото развитие на местната културна сцена. Ritual Gatherings ежегоден интердисциплинарен културен фестивал, съпътстван от серия градски събития, който съчетава музика, съвременно изкуство, традиционни ритуали, кулинарни и практически екологични практики. Проект “Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми” се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Проектът е част от ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“. Основна цел на проекта е прилагането на холистичен подход за съживяването на малки културни екосистеми, чрез събития и активности, насочени към ключовите участници в тях и с фокус – обмяната на опит и културни прояви с експерти от културния сектор в Исландия и Норвегия. От една страна, проектът цели подобряване достъпа до култура в малките населени места посредством провеждането на серия регионални микросъбития, последвани от национален, интердисциплинарен фестивал. От друга – проектът цели и повишаване капацитета на местните културни оператори и творци, посредством провеждането на семинари, лекции, работилници и ежегоден професионален форум.

Бенефициент на проекта е Сдружение АСОРИ, а партньори в изпълнението на проекта са общините Кюстендил, Троян и Шумен, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян, норвежкия артистичен колектив Pikene på Broen и Музеят на Живото Изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия.

www.eeagrants.bg/ 

www.asori.org/bg/home  

https://ritualgatherings.com/ 

Малки обяви

НЕВАЛИДНА ДИПЛОМА, поради фактологическа грешка, на Цветомир Тошков Филев - специалност "Социална педагогика" в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" - серия ШУ - 2001/N 201707, регистрационен номер 14725/2001 г.
2022-06-29 20:54:00 52003
Загубена ДИПЛОМА - серия ШУ, N 56403/30.09.2021 г. на АТИДЖЕ ДЖЕФЕРОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
2022-06-09 12:07:00 380521
Д-р ТРАЙКОВА - частен УНГ-кабинет и равновесни смущения, 0887 495 171
2022-12-31 10:09:00 765438

Последни новини