Няма унищожени културни ценности във фондохранилището на музея в Плиска

автор: пресцентър община Шумен
2022-06-16 12:27:00
Бутик за новини | Каспичан | преглеждания: 169

Във връзка с разпространената информация от пресцентъра на ОД на МВР и средствата за масова информация относно унищожени културни ценности и други материални щети на територията на Националния историко-археологически резерват „Плиска“ вследствие на проливните дъждове вечерта на 14-ти юни, от РИМ – Шумен правят следните уточнения:

В пострадалото помещение – фондохранилище, се съхранява археологически материал, като приблизителният брой на фондовите единици е 5 000. Това са част от откритите находки по време на проучванията на старата столица и на този етап категорично не е констатирано унищожаване на движими културни ценности.

Съгласно нормативната уредба в областта на културното наследство на България, е назначена вътрешна проверка – инвентаризация, която да установи актуалното състояние на артефактите.

Вреди по специализираната документация не се очакват поради нейното дублиране на електронен носител.

При наличие на щети или евентуални загуби на културни ценности, след приключване на инвентаризацията, ще се спази законовата процедура по информиране на Министерството на културата по съгласуване на последващи действия.

Състоянието на оборудването, осигуряващо необходимите условия за съхранение, ще се определи след почистване и извършване на техническа експертиза.

В най-кратки срокове, със собствени средства на институцията, фондохранилището ще се приведе в необходимото състояние, гарантиращо опазването на артефактите при съответните параметри на микроклимат.

Малки обяви

ТЪРСИМ шофьори с категория С плюс Е за страната и за Европа. Телефон 0892 731 831
2022-08-25 15:48:00 163652
ПРОДАВАМ ВИЛА на Лозевско шосе в Шумен, след втората чешма на пътя. Телефон 0894 350 966
2022-08-01 13:25:00 396359
НЕВАЛИДНА ДИПЛОМА, поради фактологическа грешка, на Цветомир Тошков Филев - специалност "Социална педагогика" в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" - серия ШУ - 2001/N 201707, регистрационен номер 14725/2001 г.
2022-06-29 20:54:00 456868

Последни новини