ЕНЕРГО-ПРО запозна местната власт в Шумен с подготовката за либерализацията на пазара на електроенергия

автор: Пламен ГЕОРГИЕВ
2020-06-16 18:56:00
Икономика | Шумен | преглеждания: 393

Управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна Ангел Ангелов, Анжела Тонева и Георги Коршия се срещнаха с кмета на община Шумен Любомир Христов и областния управител на област Шумен проф. Стефан Желев. Срещата е част от кампания на енергийното дружество за повишаване на информираността, открит диалог и активно сътрудничество с местната власт в Североизточна България.

Основна тема на срещата беше предстоящата либерализация на енергийния пазар за малкия бизнес от 1 октомври тази година. Стъпките за успешна либерализация, очакваните промени и предложенията на ЕНЕРГО-ПРО за улесняване на процедурите бяха представени пред местната власт.

По време на срещата ръководството на ЕНЕРГО-ПРО потвърди ангажимента си пред г-н Христов да подкрепя икономическото развитие на Шумен и инфраструктурното развитие в района. С оглед на засиления инвестиционен интерес към Индустриален парк Шумен и необходимостта от увеличаване на мощностите там, компанията се ангажира да направи всичко възможно в отговор на търсенето от страна на бизнеса.

Изпратено е запитване към ЕСО, за да се анализира възможността за предоставяне на допълнителни точки на присъединяване в рамките на съществуващата мрежова инфраструктура. Планира се и ремонт на далекопроводи, което ще улесни електрозахранването в региона. Всички решения ще бъдат съобразени с договорените мощности за присъединяване към мрежата и възможностите на одобрената от КЕВР инвестиционна програма.

Дъщерното електроразпределително дружество ЕРП Север е заложило редица проекти за подобряване на работата на електроразпределителната мрежа и повишаване качеството на електрозахранването в своята инвестиционна програма за област Шумен.

Въведеното извънредно положение в страната забави тяхното изпълнение с оглед осигуряването на непрекъснато електроснабдяване на работещите и учащите от дома. Понастоящем инвестиционните дейности по мрежата са възстановени и се работи с усилени темпове за осъществяване на стартиралите проекти.

По време на срещата ръководството на ЕНЕРГО-ПРО информира участниците в нея за хода на проекта за актуализация на данни за мощност, който тече в момента във връзка с въвеждането на ново ценообразуване при небитовите клиенти на компанията от 1 юли. Идеята е актуализирането на данните да доведе до справедливо разпределение на разходите за достъп до мрежата между бизнес потребителите. Регулаторно одобрената промяна, която вече е факт при другите две електроразпределителни дружества в страната, ще даде възможност за по-добро планиране на развитието на мрежата съобразно реалните нужди на бизнеса.

Малки обяви

ПРОДАВАМ легло "Приста" с матрак и барче, газова бутилка - 20 литра и нафтова печка. Телефон 0889 194 005
2020-12-01 11:12:00 16126
ДАВАМ ПОД НАЕМ гарсониера в района на Пети полк в Шумен - цена 240 лева. Телефон 0887 38 68 51
2020-12-07 14:05:00 17991
ПРОДАВАМ крава. Телефон 0887 68 74 96
2020-12-02 11:22:00 20588

Последни новини