"Алкомет" АД със сертификат за инвестиция клас "А"

автор: Пламен ГЕОРГИЕВ
2020-08-05 11:25:00
Икономика | Шумен | преглеждания: 591

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи четири сертификата за инвестиции клас "А", издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Стойността на проектите е в размер на 110 милиона лева.

На официалната церемония в Министерството на икономиката присъстваха представители на компаниите и заместник-министърът на икономиката Стамен Янев. Сертификати получиха проектите на "Алкомет"АД, "ТЕХНОЙОН" ЕАД, "Хармони 2012" ЕООД и "Луфтханза Техник". Министър Борисов посочи, че с тези четири проекта от началото на годината по реда на Закона за насърчаване на инвестициите са издадени сертификати за клас инвестиция на 18 проекта, на обща стойност 415.2 милиона лева, като те имат потенциал да разкрият 2602 нови работни места. Лъчезар Борисов добави, че се работи и за допълнителни стимули за инвеститорите, подобряване на условията за инвестиции и привличане на стратегически инвеститори. "Разработени са нормативни промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите за включване на нова финансова мярка за подкрепа на стратегически приоритетни инвеститори от преработващата промишленост за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в зависимост от размера на инвестицията и региона и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Проектът на постановление предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане тази седмица", допълни той.

Икономическият министър подчерта, че и четирите проекта са високотехнологични и ще създадат висока добавена стойност в области като Шумен, Варна, Кърджали и София. Три от проектите са свързани с един от основните приоритети на министерството за развитие на кръговата икономика.

Проектът на "Алкомет" АД е за увеличение на производствения капацитет и повишаване на производствената ефективност. Компанията предвижда разширение и модернизация на съществуващо производство в завода си в община Шумен, тъй като предстои да подпише договор за доставки с голям клиент от автомобилния сектор. За осъществяване на изискванията на новия клиент дружеството планира да разшири производствената си база с изграждането на още един цех и същевременно да модернизира съществуващите. Размерът на инвестицията, като обща стойност възлиза на 27 милиона лева, и ще бъдат открити 33 нови работни места. При представяне на този сертификат "Алкомет" АД може да ползва следните мерки за насърчаване на инвестициите: финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура, финансово подпомагане за частично възстановяване на направените разходи за социални осигуровки на новоназначени служители, свързани със заявените инвестиции, съкратени срокове за административно обслужване и индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект.

"Благодаря на Българската агенция за инвестиции, този сертификат ни прави по-смели по отношение на вземане на инвестиционни решения. Благодарение на него ще имаме възможността да подобрим техническата инфраструктура в района на компанията и да се възползваме от административни облекчения. Новата инвестиция ще модернизира и разшири производството, ще навлезем в нови сектори и пазари. Предвиждаме значителен ръст на приходите ни от продажби и не на последно място - ще открием нови работни места", добави г-н Емрах Сазак - член на Управителния съвет на "Алкомет" АД.

Инвестиционният проект на "Хармони 2012" ЕООД е свързан с Велц инсталация за преработка на цинк - съдържащи материали в гр. Кърджали. Размерът на инвестицията възлиза на 45 581 000 лева. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат открити 54 нови работни места.

Третият проект, получил сертификат за инвестиция клас "А" е на "ТЕХНОЙОН" ЕАД за изграждане на завод за хидрометалургична преработка и производство на катодна мед и катоден цинк, отличаващ се с устойчивост и модерна функционалност в гр. Девня, област Варна. Размерът на инвестицията възлиза на 10 440 000 лева, като ще бъдат открити 53 нови работни места.

Четвъртият е инвестиционният проект "Разширение на съществуваща база, оперирана от "Луфтханза Техник" в гр. София. Инвестицията по проекта е в размер на 27 милиона лева.

Малки обяви

ПРОДАВАМ легло "Приста" с матрак и барче, газова бутилка - 20 литра и нафтова печка. Телефон 0889 194 005
2020-12-01 11:12:00 16132
ДАВАМ ПОД НАЕМ гарсониера в района на Пети полк в Шумен - цена 240 лева. Телефон 0887 38 68 51
2020-12-07 14:05:00 17997
ПРОДАВАМ крава. Телефон 0887 68 74 96
2020-12-02 11:22:00 20594

Последни новини