ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН - 2010", ЕИК 175976539

автор: платена публикация
2020-12-04 10:15:00
Спорт | Шумен | преглеждания: 714

Управителният съвет на „ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН – 2010”, ЕИК 175976539, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на сдружението в град Шумен на 06.01.2021 г. в 11 ч. в сградата на сдружението, находяща се в гр. Шумен ул. „ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР” № 88, ет. 3 при следния дневен ред:1. Избор на нов управителен съвет на сдружението за нов мандат от 5 години. 2. Други решения приети по реда на чл. 27 от устава на сдружението.

Предложения за решения: 1. Избор на нов управителен съвет за нов мандат от 5 години; 2. Други решения приети по реда на чл. 27 от устава на сдружението.

Материалите за общото събрание ще са налични в сградата на сдружението, находяща се в гр. Шумен ул. „ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР” № 88, ет. 3, като при поискване същите ще се предоставят безплатно.

При липса на кворум, съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага и се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

Малки обяви

ДАВАМ ПОД НАЕМ гараж на ул. "Хан Крум" 15 в Шумен - може да се ползва за офис, ателие, магазин или склад. Телефон 0887 733 698
2021-01-31 12:39:00 113021
Продавам БУРКАНИ - 3-литрови. Цена 0.40 лева за брой. Телефон 054-871660 и 088 77 33 698
2021-01-31 13:23:00 113022
Продавам ЕКСТРА БУРЕ за вино - 65 литра. Цена - по споразумение. Телефони 054-871660 и 088 77 33 698
2021-01-31 13:26:00 113022

Последни новини