ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН - 2010", ЕИК 175976539

автор: платена публикация
2020-12-04 10:15:00
Спорт | Шумен | преглеждания: 1517

Управителният съвет на „ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН – 2010”, ЕИК 175976539, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на сдружението в град Шумен на 06.01.2021 г. в 11 ч. в сградата на сдружението, находяща се в гр. Шумен ул. „ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР” № 88, ет. 3 при следния дневен ред:1. Избор на нов управителен съвет на сдружението за нов мандат от 5 години. 2. Други решения приети по реда на чл. 27 от устава на сдружението.

Предложения за решения: 1. Избор на нов управителен съвет за нов мандат от 5 години; 2. Други решения приети по реда на чл. 27 от устава на сдружението.

Материалите за общото събрание ще са налични в сградата на сдружението, находяща се в гр. Шумен ул. „ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР” № 88, ет. 3, като при поискване същите ще се предоставят безплатно.

При липса на кворум, съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага и се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

Малки обяви

ПРОДАВАМ КЪЩА с парцел - 554 кв. м, в идеален център на град Шумен, на ул. "Сан Стефано" 46. Телефони: 0899 11 56 10 и 0876 14 83 54
2022-06-02 09:46:00 223744
Продавам НАФТОВА ПЕЧКА "Супер юг" и казан за нафта - 700 литра, поставка за казана, лейка. Цена - по договаряне. Телефони 054-87 16 60 и 088 77 33 698.
2022-12-31 13:37:00 609801
ФОТОГРАФСКИ УСЛУГИ - професионално заснемане на тържества, сватби, кръщенета и други. Телефон 0896 608 158
2022-12-31 18:57:00 609801

Последни новини