О Б Я В А до всички заинтересовани лица и общественост

автор: платена публикация
2021-01-08 14:11:00
Нови пазар | преглеждания: 671

на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „Ново стъкло“ ЕАД

 

УВЕДОМЯВА

 

всички заинтересовани физически и юридически лица,

че има инвестиционно предложение за

„ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА (цех 201) В СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ."

Описание на инвестиционното предложение можете да намерите тук – на площадката на „Ново стъкло“ ЕАД в гр. Нови пазар, 9900, ул. „Цар Освободител“ № 36

Лице за контакт от страна на Възложителя: гр. Нови пазар, 9900, ул. „Цар Освободител“ № 36 Телефон: 054/ 858 311 E-mail: office@newglass.bg

Лице за контакти: Севинч Басри

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен на адрес: България, гр. Шумен, 9703, ул. „Съединение“ 71, ет. 3

Малки обяви

ПРОДАВАМ врата - таблена, изработена от чамов материал, висока 2 метра и широка 72 сантиметра. Цена - по споразумение. Телефони 054-871660 и 088 77 33 698
2021-12-31 13:32:00 159801
Продавам НАФТОВА ПЕЧКА "Супер юг" и казан за нафта - 700 литра, поставка за казана, лейка. Цена - по договаряне. Телефони 054-87 16 60 и 088 77 33 698.
2021-12-31 13:37:00 159801
ПРОДАВАМ десет броя пластмасови БИДОНИ - по 100 литра, втора употреба. Цена - 12 лева за един брой. Телефони 054-871660 и 088 77 33 698.
2021-12-31 09:54:00 159801

Последни новини