Предстоят реконструкция и ремонт на Летния театър и Младежкия дом

автор: пресцентър община Шумен
2021-01-15 11:43:00
Репортер | Шумен | преглеждания: 447

Община Шумен внесе проектните предложения за реконструкция на Летния театър и за ремонт на Младежкия дом в Управляващия орган на ОПРР и очаква след тяхното оценяване да подпише договорите за изпълнение. Проектите са част от Инвестиционната програма на общината и са на обща стойност близо 5 млн. лв. Дейностите ще бъдат финансирани със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 по процедурата за директно предоставяне и изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, Фонда за градско развитие за Северна България и съфинансиране от общината.

Проектът за Летния театър „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър, гр. Шумен“ е за цялостна реконструкция на сградата за 2 434 009,60 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 435 956,30 лв. Предвижда се да се изгради нова трибуна, разположена амфитеатрално с 5 сектора за зрителите и капацитет 900 места. Съществуващата козирка ще бъде основно санирана, ще бъдат възстановени двете осветителни кули и разрушената ограда на съоръжението. Заложен е ремонт на помещенията под сцената, обновяване на съблекалните, гримьорните, сервизните помещения, касите, ще бъдат изградени подходи за инвалиди и др. Извън територията на Летния театър ще се възстановят всички подходи и ще се запази съществуващото озеленяване.

Проектът „Частична рехабилитация и ремонт на Общинския младежки дом – гр. Шумен включително подобряване на енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда“ предвижда цялостен ремонт на покрива, ремонт и обновяване на фоайетата, концертната зала и санитарните помещения. Ще бъде санирана фасадата на сградата и ще се подмени дограмата. Рампи и нова стълбищна платформа ще улесняват посетителите с двигателни затруднения. В проекта е включено и изграждане на външен асансьор във вътрешния двор на сградата. Дейностите са на обща стойност 2 518 356,69 лв., като от тях 1 714 815,02 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

Във връзка с необходимостта от теглене на кредит за финансиране на изпълнението на проектите предстои общината да организира публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен общински дълг от Регионалния фонд за градско развитие.

Малки обяви

ПРОДАВАМ ЛЕК АВТОМОБИЛ "Ланчия" в движение - платено всичко. Телефон 0876 685 394
2021-03-04 16:31:00 26068
ПРОДАВАМ парцел 745 кв. м в индустриална зона на село Панайот Волов - цена 17 000 лева. Телефон 0899 139 781
2021-03-17 11:07:00 26069
ТЪРСЯ СЕМЕЙСТВО за поддържане на къща в село Драгоево, община Велики Преслав. Заплащане по споразумение. Телефон 0889 47 40 70
2021-03-08 11:42:00 26069

Последни новини