П У Б Л И Ч Н А О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

автор: платена публикация
2021-01-19 10:30:00
Каспичан | преглеждания: 1229

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „Рока България“ АД, ЕИК No 837066162, с адрес на управление - гр. Каспичан, п. к. 9930, област Шумен, ул. „Мадарски конник“ No 48

СЪОБЩАВА

на всички заинтересовани лица, че има инвестиционно предложение, свързано с Изграждане на ново трасе с две независими кабелни линии средно напрежение между разпределителна станция 20кV „Каспичан“ и главно разпределително табло (ГРТ) 20кV на площадката на „Рока България“ АД .

Новото линейно трасе ще осигури надеждно модерно електрозахранване за нуждите „Рока България“ АД.

За инвестиционното предложение се предоставя информация в РИОСВ - гр. Шумен за вземане на решение за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Информация за инвестиционното предложение на дружеството е налична на интернет страницата на „Рока България“ АД.

Писмени становища и мнения се приемат на адреса на фирмата: гр. Каспичан, п. к. 9930, ул. „Мадарски конник“ No 48, e-mail: daniela.vasileva@bg.roca.net

Малки обяви

ПРОДАВАМ КЪЩА с парцел - 554 кв. м, в идеален център на град Шумен, на ул. "Сан Стефано" 46. Телефони: 0899 11 56 10 и 0876 14 83 54
2022-06-02 09:46:00 261630
Д-р Снежана КОЙНОВА - АГ, онколог, договор с РЗОК, стара поликлиника на пл. "Възраждане" 1 - етаж 1, кабинет 5, GSM 0888 818 217, телефон за записване 054-862335
2022-12-31 16:54:00 617201
ПРОДАВАМ седем броя пластмасови БИДОНИ - по 100 литра, втора употреба. Цена - 12 лева за един брой. Телефони 054-871660 и 088 77 33 698.
2022-12-31 09:54:00 617201

Последни новини