Община Шумен обявява търг за отдаване под наем на общински обекти

автор: пресцентър община Шумен
2021-03-04 18:00:00
Икономика | Шумен | преглеждания: 484

Публичен търг за отдаване под наем на терени и помещения в Шумен ще се проведе на 18 март 2021 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

Договорът със спечелилия търга се сключва за срок от 5 години.

Тръжната документация се получава в стая № 255a в сградата на общината до 14:00 ч. на 23 март след предварително заплатена такса на касите на първия етаж в общинската администрация.

Заявленията за участие в търга, заедно с всички необходими документи, се представят в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 в Центъра за информация до 16:00 ч. на 17 март.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се състои при същите тръжни условия на 24 март 2021 г. от 10:30 часа в стая № 255а на Община Шумен, като таксата за участие се внася до 14:00 ч. на 23 март.

Подробна информация за провеждането на търга е публикувана в секция "Търгове" на официалната интернет страница на Община Шумен.

Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/ 857 659.

Малки обяви

Продавам ЕКСТРА БУРЕ за вино - 65 литра. Цена - по споразумение. Телефони 054-871660 и 088 77 33 698
2021-12-31 13:26:00 160101
ПРОДАВАМ врата - таблена, изработена от чамов материал, висока 2 метра и широка 72 сантиметра. Цена - по споразумение. Телефони 054-871660 и 088 77 33 698
2021-12-31 13:32:00 160101
Продавам НАФТОВА ПЕЧКА "Супер юг" и казан за нафта - 700 литра, поставка за казана, лейка. Цена - по договаряне. Телефони 054-87 16 60 и 088 77 33 698.
2021-12-31 13:37:00 160101

Последни новини