Община Шумен обявява търг за отдаване под наем на общински обекти

автор: пресцентър община Шумен
2021-03-29 22:00:00
Репортер | Шумен | преглеждания: 286

Публичен търг за отдаване под наем на помещения и терени в Шумен и кв. "Дивдядово", които са общинска собственост, ще се проведе на 20 април 2021 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

Договорите за наем със спечелилите се сключват за срок от 5 години.

Тръжната документация се получава на гише № 3 в общинската администрация до 14.00 часа на 19 април 2021 г. след предварително заплатена такса на касите на първия етаж в сградата на общината.

Заявленията за участие в търга, заедно с всички необходими документи, се представят в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 в Центъра за информация и услуги до 16.00 часа на 19 април 2021 г.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се състои при същите тръжни условия на 27 април 2021 г. от 10.00 часа в стая № 257 на Община Шумен, като таксата за участие се внася до 14.00 часа на 26 април 2021 г.

Подробна информация за провеждането на търга е публикувана в секция "Търгове" на официалната интернет страница на Община Шумен. За допълнителни справки гражданите могат да позвънят на тел. 054/ 857 669.

Малки обяви

ПРОДАВАМ врата - таблена, изработена от чамов материал, висока 2 метра и широка 72 сантиметра. Цена - по споразумение. Телефони 054-871660 и 088 77 33 698
2021-12-31 13:32:00 159860
Продавам НАФТОВА ПЕЧКА "Супер юг" и казан за нафта - 700 литра, поставка за казана, лейка. Цена - по договаряне. Телефони 054-87 16 60 и 088 77 33 698.
2021-12-31 13:37:00 159860
ПРОДАВАМ десет броя пластмасови БИДОНИ - по 100 литра, втора употреба. Цена - 12 лева за един брой. Телефони 054-871660 и 088 77 33 698.
2021-12-31 09:54:00 159860

Последни новини