О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

автор: платена публикация
2021-05-11 13:07:00
Бизнес | Нови пазар | преглеждания: 681

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

гр. София 1336, п. к. 3, ж. к. "Люлин" 2, бул. "Панчо Владигеров" № 66

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за

Проектиране и изграждане на оптична кабелна линия към Магистрален газопровод в участъка от линеен кранов възел (ЛКВ) "Преселка" до землището на село Стоян Михайловски, община Нови пазар, област Шумен.

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен на адрес: гр. Шумен, 9703, ул. "Съединение" № 71, ет. 3.

Лице за контакт от страна на Възложителя: инж. Пламен Янев - тел. 02/939 6546; факс:02/939 00 63; e-mail: Plamen.Yanev@bulgartransgaz.bg

Информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС е налична на интернет страницата на "Булгартрансгаз" ЕАД - https://www.bulgartransgaz.bg/

Малки обяви

ПРОДАВАМ КЪЩА с парцел - 554 кв. м, в идеален център на град Шумен, на ул. "Сан Стефано" 46. Телефони: 0899 11 56 10 и 0876 14 83 54
2022-06-02 09:46:00 223760
ПРОДАВАМ чисто нова врата - таблена, изработена от първокласен чамов материал, висока 2 метра и широка 72 сантиметра. Цена - 260 лева. Телефони 054-871660 и 088 77 33 698
2022-12-31 13:32:00 609804
Продавам НАФТОВА ПЕЧКА "Супер юг" и казан за нафта - 700 литра, поставка за казана, лейка. Цена - по договаряне. Телефони 054-87 16 60 и 088 77 33 698.
2022-12-31 13:37:00 609804

Последни новини