О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

автор: платена публикация
2021-05-11 13:07:00
Икономика | Нови пазар | преглеждания: 334

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

гр. София 1336, п. к. 3, ж. к. "Люлин" 2, бул. "Панчо Владигеров" № 66

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за

Проектиране и изграждане на оптична кабелна линия към Магистрален газопровод в участъка от линеен кранов възел (ЛКВ) "Преселка" до землището на село Стоян Михайловски, община Нови пазар, област Шумен.

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен на адрес: гр. Шумен, 9703, ул. "Съединение" № 71, ет. 3.

Лице за контакт от страна на Възложителя: инж. Пламен Янев - тел. 02/939 6546; факс:02/939 00 63; e-mail: Plamen.Yanev@bulgartransgaz.bg

Информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС е налична на интернет страницата на "Булгартрансгаз" ЕАД - https://www.bulgartransgaz.bg/

Малки обяви

Продавам ГРОЗДЕ от сортовете "Мерло", "Димят" и "Черна липа" в село Дибич. Телефон 0892 064 931
2021-09-20 19:37:00 41075
Търся РАБОТНИК за ТРАНЖОРНА в село Кюлевча. Телефон 0888 888 046
2021-09-20 17:45:00 41619
Търсим ГОТВАЧ/КА и СЕРВИТЬОР/КА с опит за крайпътна гостилница в село Струйно. Телефон 0887 124 333
2021-09-27 14:51:00 86738

Последни новини