ДКЦ-1 обявява търг за отдаване под наем на два лекарски кабинета

автор: пресцентър община Шумен
2021-08-16 18:48:00
Бутик за новини | Шумен | преглеждания: 461

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на два лекарски кабинета в Диагностично-консултативния център в Шумен ще се проведе на 24 август от 10.00 часа в заседателната зала на лечебното заведение.

Помещенията са предназначени са осъществяване на първична или специализирана медицинска помощ, като договорите за наем се сключват за срок от 5 години.

В търга могат да участват физически или юридически лица, които извършват медицинска дейност. Физическите лица, участващи в процедурата, следва да имат висше медицинско образование. Участниците, които са юридически лица, трябва да представят документи, че при тях работят лица със завършено висше медицинско образование.

Участниците в търга трябва да декларират, че в наетите помещения ще се извършва медицинска дейност съобразно предназначението.

Тръжната документация се получава от стая № 404 в сградата на Диагностично-консултативния център на ул. „Цар Освободител“ № 100 всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа. Заявления за участие в търга заедно с всички необходими документи се подават в запечатан непрозрачен плик в стая № 404 в лечебното заведение в срок до 16.30 часа на 20 август.

Огледи на помещенията, обекти на търга, може да се правят всеки работен ден от 8.30 до 16:30 часа на адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 100, сградата на ДКЦ-1 след предварителна уговорка на телефон 054/ 830 325.

Пълният текст на обявлението за провеждането на търга е качен на интернет страницата на Община Шумен в секция „Търгове“.

При неявяване на кандидати ще бъде проведен повторен търг при същите условия на 26 август от 10.00 часа в заседателната зала на ДКЦ-1.

Срокът за получаване на тръжната документация, както и за внасяне на депозита е до 16.00 часа на 25 август.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в стая № 404 в сградата на лечебното заведение в срок до 16.30 часа на 25 август.

Малки обяви

Продавам БУРКАНИ - 3-литрови. Цена 0.40 лева за брой. Телефон 054-871660 и 088 77 33 698
2022-12-31 13:23:00 449330
Продавам ЕКСТРА БУРЕ за вино - 65 литра, направено от дъски от дъб с железни обръчи. Цена - по споразумение. Телефони 054-871660 и 088 77 33 698
2022-12-31 13:26:00 449330
ПРОДАВАМ чисто нова врата - таблена, изработена от първокласен чамов материал, висока 2 метра и широка 72 сантиметра. Цена - 260 лева. Телефони 054-871660 и 088 77 33 698
2022-12-31 13:32:00 449330

Последни новини