ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН - 2010", ЕИК 175976539

автор: платена публикация
2021-09-13 10:09:00
Спорт | Шумен | преглеждания: 180

Управителният съвет на "ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН - 2010", ЕИК 175976539, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, т. 6 от устава на сдружението

свиква общо събрание на сдружението

в град Шумен на 13.10.2021 г. в 11:00 ч. в сградата на сдружението, находяща се в гр. Шумен ул. "ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" № 88, ет. 3

при следния дневен ред:

1. Одобряване на ГФО и доклад на СДРУЖЕНИЕ „ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН - 2010", ЕИК 175976539.

Предложения за решения: 1. Одобрява ГФО и доклад на СДРУЖЕНИЕ „ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН - 2010", ЕИК 175976539.

Материалите за общото събрание ще са налични в сградата на сдружението, находяща се в гр. Шумен ул. "ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" № 88, ет. 3, като при поискване същите ще се предоставят безплатно.

При липса на кворум, съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага и се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Председател: Ванина Енчева Атанасова

Малки обяви

Продавам ГРОЗДЕ от сортовете "Мерло", "Димят" и "Черна липа" в село Дибич. Телефон 0892 064 931
2021-09-20 19:37:00 40771
Търся РАБОТНИК за ТРАНЖОРНА в село Кюлевча. Телефон 0888 888 046
2021-09-20 17:45:00 41315
AЛПИНИСТИ предлагат топлоизолации, отстраняване на течове от фуги и всякакъв вид височинна дейност. Телефон 0892 486 488
2021-10-01 17:29:00 86577

Последни новини