ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН - 2010", ЕИК 175976539

автор: платена публикация
2021-09-13 10:09:00
Спорт | Шумен | преглеждания: 598

Управителният съвет на "ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН - 2010", ЕИК 175976539, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, т. 6 от устава на сдружението

свиква общо събрание на сдружението

в град Шумен на 13.10.2021 г. в 11:00 ч. в сградата на сдружението, находяща се в гр. Шумен ул. "ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" № 88, ет. 3

при следния дневен ред:

1. Одобряване на ГФО и доклад на СДРУЖЕНИЕ „ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН - 2010", ЕИК 175976539.

Предложения за решения: 1. Одобрява ГФО и доклад на СДРУЖЕНИЕ „ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН - 2010", ЕИК 175976539.

Материалите за общото събрание ще са налични в сградата на сдружението, находяща се в гр. Шумен ул. "ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" № 88, ет. 3, като при поискване същите ще се предоставят безплатно.

При липса на кворум, съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага и се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Председател: Ванина Енчева Атанасова

Малки обяви

ПРОДАВАМ КЪЩА с парцел - 554 кв. м, в идеален център на град Шумен, на ул. "Сан Стефано" 46. Телефони: 0899 11 56 10 и 0876 14 83 54
2022-06-02 09:46:00 222338
Д-р Снежана КОЙНОВА - АГ, онколог, договор с РЗОК, стара поликлиника на пл. "Възраждане" 1 - етаж 1, кабинет 5, GSM 0888 818 217, телефон за записване 054-862335
2022-12-31 16:54:00 609539
ПРОДАВАМ седем броя пластмасови БИДОНИ - по 100 литра, втора употреба. Цена - 12 лева за един брой. Телефони 054-871660 и 088 77 33 698.
2022-12-31 09:54:00 609539

Последни новини