ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН - 2010", ЕИК 175976539

автор: платена публикация
2021-09-13 10:09:00
Спорт | Шумен | преглеждания: 254

Управителният съвет на "ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН - 2010", ЕИК 175976539, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, т. 6 от устава на сдружението

свиква общо събрание на сдружението

в град Шумен на 13.10.2021 г. в 11:00 ч. в сградата на сдружението, находяща се в гр. Шумен ул. "ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" № 88, ет. 3

при следния дневен ред:

1. Одобряване на ГФО и доклад на СДРУЖЕНИЕ „ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН - 2010", ЕИК 175976539.

Предложения за решения: 1. Одобрява ГФО и доклад на СДРУЖЕНИЕ „ЕЗДОВИ КЛУБ ШУМЕН - 2010", ЕИК 175976539.

Материалите за общото събрание ще са налични в сградата на сдружението, находяща се в гр. Шумен ул. "ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" № 88, ет. 3, като при поискване същите ще се предоставят безплатно.

При липса на кворум, съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага и се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Председател: Ванина Енчева Атанасова

Малки обяви

Продавам разтегателен диван - 100 лв., пералня "Беко" - 150 лв., маса с 4 стола - 80 лв., шевна машина крачна "Лучник" - антика - 50 лв., прахосмукачка - 20 лв. Телефон за връзка 0888 770 100 - Олга
2021-12-31 10:22:00 60554
Търсим МОНТАЖНИК за врати - отлично заплащане. Телефон 0888 808 594
2021-10-23 10:25:00 98411
Продавам СТОМАНЕНО ВЪЖЕ за теглене на автомобил - цена 5 лева. Телефон 088 77 33 698
2021-12-31 10:31:00 146002

Последни новини