Открива се процедура за избор на съдебни заседатели в Шумен

автор: заграда.бг
2018-05-31 17:14:00
Репортер | Шумен | преглеждания: 2222

Общински съвет Шумен открива процедура за избор на съдебни заседатели към Шуменския окръжен съд за мандат 2019 – 2022 година.

Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са дееспособни български граждани;

2. Да са на възраст от 21 до 68 години;

3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

4. Да имат завършено най-малко средно образование;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. Да не страдат от психични заболявания;

7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират пред Общински съвет Шумен, че, ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред Шуменския окръжен съд;

8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;

9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;

11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към Шуменския окръжен съд.

Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Шумен:

  1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и мейл на кандидата;
  2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
  3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
  4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;
  5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;
  6. Мотивационно писмо;
  7. Писмено съгласие;
  8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт;
  9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година. Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: от 1 юни 2018 година до 20 юни 2018 година включително на гише № 3 в сградата на Община Шумен. Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание на 12-ти и 13-ти юли 2018 година, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати. Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев

Малки обяви

ПРОДАВАМ ПАРЦЕЛ в индустриална зона в Шумен. Телефон 0899 897 527
2020-07-17 12:20:00 4114
ПРЕДЛАГАМ В и К - канализации, къртене. Може и по селата. Телефон 0897 526 330
2020-07-15 09:42:00 13150
ПРОДАВАМ ГАРАЖ на ул. "Васил Друмев" в Шумен. Телефон 0896 80 5858
2020-07-26 11:54:00 30720

Последни новини