П У Б Л И Ч Н А О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

автор: платена публикация
2021-01-19 10:30:00
Каспичан | преглеждания: 384

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „Рока България“ АД, ЕИК No 837066162, с адрес на управление - гр. Каспичан, п. к. 9930, област Шумен, ул. „Мадарски конник“ No 48

СЪОБЩАВА

на всички заинтересовани лица, че има инвестиционно предложение, свързано с Изграждане на ново трасе с две независими кабелни линии средно напрежение между разпределителна станция 20кV „Каспичан“ и главно разпределително табло (ГРТ) 20кV на площадката на „Рока България“ АД .

Новото линейно трасе ще осигури надеждно модерно електрозахранване за нуждите „Рока България“ АД.

За инвестиционното предложение се предоставя информация в РИОСВ - гр. Шумен за вземане на решение за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Информация за инвестиционното предложение на дружеството е налична на интернет страницата на „Рока България“ АД.

Писмени становища и мнения се приемат на адреса на фирмата: гр. Каспичан, п. к. 9930, ул. „Мадарски конник“ No 48, e-mail: daniela.vasileva@bg.roca.net

Малки обяви

ПРОДАВАМ ЛЕК АВТОМОБИЛ "Ланчия" в движение - платено всичко. Телефон 0876 685 394
2021-03-04 16:31:00 25705
ПРОДАВАМ парцел 745 кв. м в индустриална зона на село Панайот Волов - цена 17 000 лева. Телефон 0899 139 781
2021-03-17 11:07:00 25706
ТЪРСЯ СЕМЕЙСТВО за поддържане на къща в село Драгоево, община Велики Преслав. Заплащане по споразумение. Телефон 0889 47 40 70
2021-03-08 11:42:00 25706

Последни новини