Фестивалът Ritual Gatherings и Община Шумен стартират публична анкета с цел проучване на местните публики

автор: пресцентър община Шумен
2022-01-19 20:25:00
Бутик за новини | Шумен | преглеждания: 350

Екипът на фестивала Ritual Gatherings, съвместно с община Шумен, стартира провеждането на публична анкета с цел проучване на местните публики на културни събития и идентифициране на техните желания, предпочитания, честота и вид на посещавани мероприятия, както и факторите, които мотивират или отказват публиката от едно събитие. Проучването се реализира във връзка с изпълнението на проект BGCULTURE-2.001-0117-C01 “Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми”, в рамките на който ще бъдат проведени няколко вида проучвания на териториите на общините Кюстендил, Троян и Шумен – партньори по проекта.

Ще бъдат проведени и проучвания с местните културни оператори и културни дейци, с цел идентифициране на техните културни дейности, политиките им спрямо достъп и достигане до публиките, капацитета и предприемаческите им познания. Паралелно с това ще бъдат проведени и проучвания за местното културно и фолклорно наследство, в частност специфичните ритуали и традиции във всяка община-партньор, тяхното опазване, развиване и популяризиране чрез интерактивни методи. Информацията от тези проучвания ще бъде използвана за създаването на динамичен архив с регионални ритуали и обичаи на сайта на проекта www.ritualgatherings.com, с цел съхранението на специфичните за селището живи културни практики или “съживяването” на забравени такива. Като резултат на гореописаните активности, ще бъде изготвен дигитален културен профил и инфографика за всяка община-партньор, а на база на изготвените културни профили, за всяка община ще бъде изготвена стратегия за привличане и ангажиране на съществуващи и потенциални публики. Ще бъдат създадени и културни съвети в общините-партньори, като своеобразен механизъм за развитие на местните културни екосистеми и устойчивост на постигнатите от проекта цели.

Публичната анкета за предпочитанията на местната публика в община Шумен може да бъде попълнена тук: https://www.surveymonkey.com/r/ShumenAudienceQuestionnaire .

Проучването е напълно анонимно и съобразено с действащото законодателство. Ritual Gatherings и община Шумен, любезно ви молят да попълните анкетата, за да може тя да отрази максимално точно моментните нагласи и предпочитания гражданите на общината, относно културни събития и прояви.

Проект BGCULTURE-2.001-0117-C01 “Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 199 984 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът е част от ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

Основна цел на проекта е прилагането на холистичен подход за съживяването на малки културни екосистеми, чрез събития и активности, насочени към ключовите участници в тях и с фокус – обмяната на опит и културни прояви с експерти от културния сектор в Исландия и Норвегия.

От една страна, проектът цели подобряване достъпа до култура в малките населени места посредством провеждането на серия регионални микросъбития, последвани от национален, интердисциплинарен фестивал. От друга – проектът цели и повишаване капацитета на местните културни оператори и творци, посредством провеждането на семинари, лекции, работилници и ежегоден професионален форум.

Бенефициент на проекта е Сдружение АСОРИ, а партньори в изпълнението на проекта са общините Кюстендил, Троян и Шумен, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян, норвежкия фестивал Pikene på Broen и Музеят на Живото Изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия.

Малки обяви

ПРОДАВАМ КЪЩА с парцел - 554 кв. м, в идеален център на град Шумен, на ул. "Сан Стефано" 46. Телефони: 0899 11 56 10 и 0876 14 83 54
2022-06-02 09:46:00 261665
Д-р ТРАЙКОВА - частен УНГ-кабинет и равновесни смущения, 0887 495 171
2022-12-31 10:09:00 617208
Продавам разтегателен диван - 100 лв., пералня "Беко" - 150 лв., маса с 4 стола - 80 лв., шевна машина крачна "Лучник" - антика - 50 лв., прахосмукачка - 20 лв. Телефон за връзка 0888 770 100 - Олга
2022-01-31 10:22:00 617208

Последни новини