„Алкомет“ АД се сертифицира по ASI Performance Standard V2 на Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

Споделете с:

Инициативата за управление на алуминия (Aluminium Stewardship Initiative  – ASI) е инициатива, която има за цел да насърчи устойчивостта по цялата верига на създаване на стойност на алуминия. Както алуминиевата индустрия, така и потребителите на алуминий използват сертификацията по ASI, за да демонстрират своята ангажираност към социалните, екологичните и етичните стандарти.

„Алкомет“ АД е първият завод в България, получил този сертификат.

Хюсейин Умут Индже и Хюсейин Йорюджю, изпълнителни членове на УС на „Алкомет“ АД:

„Тази сертификация е признание за нашите неуморни усилия да наложим “Алкомет” като социално ориентирана и екологично отговорна компания.  Днес бизнес пейзажът все повече се оформя от предизвикателства, свързани с изменението на климата, загубата на естествена земя и биоразнообразие, социални проблеми и променящите се изисквания за корпоративна роля. Устойчивостта и дневният ред на ESG се превръщат в неразделна част от бизнес и инвестиционните стратегии, без които по-нататъшният растеж е невъзможен. Ние в “Алкомет” освен, че насърчаваме нагласата за устойчивост сред нашите служители и внедряваме устoйчиви практики в организацията, стимулираме промени и в индустрията, като работим заедно с нашите партньори за изграждане на устойчива верига на стойността.”

3 114 преглеждания