„Алкомет“ АД стана член на Automotive Cluster Bulgaria

Споделете с:

Аутомотив Клъстер България (АКБ) е неправителствена организация, която представлява интересите на автомобилните производители, доставчици и организации, предоставящи услуги в областта на автомобилната индустрия. Той стимулира връзките между своите членове и подпомага развитието на техния бизнес и конкурентоспособност чрез участието в съвместни международни проекти и професионални програми за квалификация.

AКБ се състои от над 250 национални и международно признати аутомотив компании в страната.

Радваме се да представим най-новия член на Аутомотив Клъстер България:

“Алкомет” АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти, с над 40-годишна история. Компанията предлага широка гама от алуминиеви полуфабрикати – домакинско, обмазано, техническо и опаковъчно фолио, финсток, алуминиеви листи и ленти, стандартни и профили по чертеж на клиента.

В началото на 2021 г. бе успешно въведен в експлоатация и нов цех за механична обработка на профили. Инвестицията е на стойност 27 мил. лв. , като новото оборудване позволява на компанията да произвежда алуминиеви компоненти, които се влагат в електрическите автомобили.

1 848 преглеждания