ПОКАНА от УС на ППК „Памукчи“

Споделете с:

До членовете на ППК „Памукчи“ в село Памукчи

 

На 17.09.2022 г. от 10.00 часа в кметството на село Памукчи ще се проведе годишно отчетно събрание при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен финансов отчет и одобрение.
  2. Отчет на контролния съвет.
  3. Организационни въпроси – опрощаване на дългове и ликвидация.

В случай на липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място – от 11.00 часа при същия дневен ред.

От Управителния съвет на ППК „Памукчи“

3 111 преглеждания