Търг за отдаване под наем на общински обекти

Споделете с:

Публичен търг за отдаване под наем на помещения и терени в Шумен ще се проведе на 30 ноември от 10.00 часа в зала 363 на общинската администрация. Договорите за наем със спечелилите кандидати се сключват за срок от 5 години.

Тръжната документация се получава на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в сградата на общината до 14.00 часа на 29 ноември след предварително заплатена такса на касите в информационния център. Заявленията за участие в търга, заедно с всички необходими документи, се представят в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 в срок до 16.00 часа на 29 ноември.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се състои при същите тръжни условия на 7 декември от 10.00 часа в стая № 257 на Община Шумен. Подробна информация за провеждането на търга е публикувана в секция „Търгове“ на официалната интернет страница на Община Шумен. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/ 857 669.

229 преглеждания