„Алкомет“ АД започва изграждането на фотоволтаични панели за производство на собствена електроенергия

Споделете с:

На 11 ноември компанията уведоми всички акционери и обществеността за намерението си да реализира инвестиционно предложение – монтаж на покривни фотоволтаични панели за производство на електроенергия върху съществуващи сгради, в рамките на производствената площадка на дружеството, с обща номинална мощност 2 MW.
Фотоволтаичните панели ще бъдат изградени на покривите на двата най-нови цеха в предприятието – “Валцов-2″ и “Цех за механична обработка на профили”. Инвестицията е на приблизителна стойност 2,6 милиона лева. При благоприятни метеорологични условия компанията ще започне монтирането на панелите през декември тази година, като се очаква през февруари 2023 г. да се пуснат в експлоатация. Общият брой на монтираните панели ще бъде около 5 000 бр., като годишното производство на енергия ще бъде 2 600 мВтч и ще покрие около 4 % от консумацията на завода.
Спестените въглеродни емисии от проекта се изчисляват на 1330 тона годишно, или на 33 250 тона за планирания 25-годишен период на експлоатация.
„Алкомет“ АД вече успешно изпълнява проекти за намаляване на СО2 в различните си производства.
През 2023 г. се очаква да приключи и изпълнението на проекта ALUGREEN (Greener anodizing for cleaner nature), който компанията изпълнява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”. Компанията е в процес на внедряване на иновативни зелени процеси в цех „Елоксация“, благодарение на които се очаква да се постигне положителен ефект върху околната среда, като намаляване на отпадъци, икономии на вода и енергия и най-вече намаляване на емисиите на въглероден диоксид.

324 преглеждания