Антония Димитрова събра иновативни идеи на образователен форум в Шумен

Споделете с:

Може би има твърде голяма символика в това, че точно в навечерието на 24 май, по инициатива на народния представител и член на Комисията по образование и наука в 47-ото Народно събрание Антония Димитрова и в партньорство с областната администрация в Шумен, се състоя образователният форум на тема „Обмяна на педагогически практики и новатори в действие“. В него над 30 педагогически специалисти от област Шумен дискутираха по актуалната тема. В срещата участваха областният управител д-р Владимир Йолов и заместник-областният управител Николай Колев.

„Аз като учител най-много съм научила именно от такива форуми за обмяна за опит, затова решихме, че в навечерието на 24 май е добре да организираме точно такъв форум и да дадем възможност на педагозите да обменят образователни практики“, сподели народният представител от Шумен.

Отправна точка за дискусиите бе фундаменталното “Изследване на процеса на процеса на реализиране на структурните иновации, въведени с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование, и установяване на проблеми, свързани с качеството на българското училищно образование.” В това изследване са включени 252 педагогически специалисти от област Шумен, а то е проведено по инициатива на народния представител Антония Димитрова от “Продължаваме промяната”, и реализирано от проф. д-р Галин Цоков и Иванка Стоянова.

Проучването е насочено към макрополитиките, прилагани след приемането на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и установяване на проблемите, свързани с функционирането на детските градини и училищата в условията на промяна, включително: професионалното развитие и квалификацията на учителите, реализирането на компетентностния подход, възможностите за личностно развитие на децата и учениците, повишаване на качеството на училищното образование в условията на пандемия и след нея.

Целите на изследването, което е доста обемно, са да установи постигнатите промени в българската образователна система след влизане в сила на ЗПУО и да очертае проблемните области и предизвикателства; да се очертаят нагласите и очакванията на директорите, учителите и другите педагогически специалисти по отношение на позитивната промяна в българското училищно образование; да генерира предложенията на професионалната педагогическа общност по посока на намаляване на административната тежест и подобряване на качеството на образование.

На пресконференция пред журналисти след края на форума Антония Димитрова подчерта, че са постъпили изключително много иновативни идеи, които да активизират участниците в учебния процес. „Промяната на учебните програми е първото, което трябва да се направи, защото тя е основополагаща. Трябва да се улесни материалът, който се преподава – коментира народният представител. – На преден план се открояват предложения, свързани с необходимостта от изработването на нови учебни програми, свързаност на училището с реалната работна среда и практическата насоченост на усвоеното, прилагането на иновативни подходи, утвърждаването на авторитета на учителя и ролята му на ментор и наставник.”

Лично предложение на Антония Димитрова е въвеждането на длъжността “помощник-учител” в училищата, която да може да се заема и от студенти в последен курс на обучение по педагогически специалности в университетите. Според нея, тази идея ще даде възможност на абсолвентите да работят в училище поне 6 месеца през последната година от своето обучение, за да бъдат практически добре подготвени при дипломирането си.

Цялото събрано богатство от иновативни идеи и много конкретни предложения Антония Димитрова ще представи още следващата седмица пред Комисията по образование и наука в Народното събрание и пред просветния министър Николай Денков. Така тя ще изпълни целта на изследването – самите педагози, работещи в сферата на образованието, да дадат конкретни предложения за промяна, така че да се подобри качеството на образованието. “Ще обсъдим тези предложения в парламентарната комисия и се надявам, че най-важните от тях ще бъдат приети“ – заяви Антония Димитрова.

280 преглеждания