Продължават пръсканията с препарати за растителна защита

Споделете с:

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кварталите Макак, Дивдядово и Мътница, че фирма „Мегафрут“ ООД ще проведе третирания с препарати за растителна защита в землището на града.

От 10 до 12 ноември от 10.00 до 16.00 часа с наземна техника ще се обработват овощни дървета със сливи срещу вредителя мехурки, като ще се използва препарата Купрохай 50 ВП при доза 150 г/дка с карантинен срок 14 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Стража“ с площ 74,500 дка.

Съгласно чл. 10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. Повече информация може да се получи на тел. 0878237992 във фирма „Мегафрут“ ООД или на тел. 054/857 710 в Община Шумен.

228 преглеждания