Публичен конкурс за отдаване под наем на спортни игрища в СУ „Сава Доброплодни“

Споделете с:

Средно училище „Сава Доброплодни“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от сграда, заедно с прилежащи три спортни площадки, представляващи две футболни игрища и тенис корт. Отварянето на конкурсните предложения ще се осъществи на 27 януари (петък) 2023 г. от 10.00 часа в сградата на СУ „Сава Доброплодни“.
Конкурсната документация може да се получи от СУ „Сава Доброплодни“ до 14.00 часа на 26.01.2023 г. срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева), внесена по банковата сметка на училището. Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи, се подават в СУ „Сава Доброплодни“, с адрес: бул. „Мадара“ № 34 в срок до 16.00 часа на 26.01.2023 г. в запечатани непрозрачни пликове.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в периода от 09.00 до 16.30 часа до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 860 533 – директор и 0897097451 – зам.-директор.
Подробна информация за обявения публично оповестен конкурс може да получите на интернет страницата на Община Шумен и на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен в раздел търгове и конкурси.

Средно училище „Сава Доброплодни“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от сграда, заедно с прилежащи три спортни площадки, представляващи две футболни игрища и тенис корт. Отварянето на конкурсните предложения ще се осъществи на 27 януари (петък) 2023 г. от 10.00 часа в сградата на СУ „Сава Доброплодни“.
Конкурсната документация може да се получи от СУ „Сава Доброплодни“ до 14.00 часа на 26.01.2023 г. срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева), внесена по банковата сметка на училището. Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи, се подават в СУ „Сава Доброплодни“, с адрес: бул. „Мадара“ № 34 в срок до 16.00 часа на 26.01.2023 г. в запечатани непрозрачни пликове.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в периода от 09.00 до 16.30 часа до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 860 533 – директор и 0897097451 – зам.-директор.
Подробна информация за обявения публично оповестен конкурс може да получите на интернет страницата на Община Шумен и на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен в раздел търгове и конкурси.

 

332 преглеждания