Дипломата за висше образование на Таня Константинова Хайманова, с регистрационен номер 12856, издадена от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, се обявява за НЕВАЛИДНА

Споделете с:
4 887 преглеждания