Дипломата за полувисше образование на Галя Станкова Георгиева, с регистрационен номер 3369/10 юли 1985 г., издадена от Института за детски и начални учители в град Добрич, се обявява за унищожена при пожар.

Споделете с:
905 преглеждания