НЕВАЛИДНА ДИПЛОМА, поради фактологическа грешка, на Цветомир Тошков Филев – специалност „Социална педагогика“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – серия ШУ – 2001/N 201707, регистрационен номер 14725/2001 г.

Споделете с:
38 преглеждания