Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета на община Каспичан за 2023 година

Споделете с:

На основание и в изпълнение на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Каспичан, кметът на Община Каспичан, област Шумен, Милена Недева и Общинска администрация – Каспичан, канят населението на община Каспичан на публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2023 година, което ще се проведе на 25.08.2023 година (петък) от 17,00 часа в Зала №105 на Народно читалище „Пробуда-1928“ гр. Каспичан, на адрес гр.Каспичан, ул. ”Мадарски конник” № 46.

Писмени предложения се приемат в деловодството на общината и на e-mail: obshtina@kaspichan.org

Каним всички граждани, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетната процедура, да се включат, като дадат своите предложения и мнения за съставянето и приемането на бюджета на община Каспичан за 2023 година.

Материали за проекта на бюджет на Община Каспичан за 2023 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Каспичан в раздел Администрация/ Дейности/Бюджет и финансови отчети/Проект на бюджет на общината.

 

2 227 преглеждания