Фирма „Дидис“ ООД изтегля от пазара като несъответстваща на изискванията на стандарт EN 1888-1:2018 детска количка модел “Heaven set” с артикулен № 1002174xxxx – количката съдържа сериозен риск от нараняване, тъй като заключващият механизъм не изпълнява нито едно от трите условия, посочени от стандарта и количката не издържа изпитването за издръжливост, тъй като двете съединения, които крепят конструкцията на дръжката са се счупили. Потребителите, закупили тази стока, могат да я върнат в срок до 31.03.2023 на адрес гр. Шумен, ж.к. „Тракия“, ул. „Тракия-изток“ № 6. Съответната парична сума ще им бъде върната срещу представяне на платежен документ.

65 преглеждания

Фирма „Дидис“ ООД изтегля от пазара като несъответстваща на изискванията на стандарт EN 1888-1:2018 детска количка модел “Heaven set” с артикулен № 1002174xxxx – количката съдържа сериозен риск от нараняване, тъй като заключващият механизъм не изпълнява нито едно от трите условия, посочени от стандарта и количката не издържа изпитването за издръжливост, тъй като двете съединения, които крепят конструкцията на дръжката са се счупили. Потребителите, закупили тази стока, могат да я върнат в срок до 31.03.2023 на адрес гр. Шумен, ж.к. „Тракия“, ул. „Тракия-изток“ № 6. Съответната парична сума ще им бъде върната срещу представяне на платежен документ. Прочети още

Фирма „Дидис“ ООД изтегля от пазара като несъответстваща на изискванията на стандарт EN 1888-1:2018 детска количка модел “DAISY + покривало” с артикулен № 1002141xxxx, партида PO_037845 – количката съдържа нисък риск от нараняване, тъй като при някои колички от партида PO_037845 е възможно да има издатини (заосенаци) в точката на фиксиране (закрепване) на носача на предното колело. Потребителите, закупили тази стока, могат да я върнат в срок до 31.03.2023 на адрес гр. Шумен, ж.к. „Тракия“, ул. „Тракия-изток“ № 6. Срещу представяне на платежен документ, съответната парична сума ще им бъде върната или ще бъде извършен безплатен ремонт с цел привеждане на детската количка в съответствие изискванията на стандарта.

56 преглеждания

Фирма „Дидис“ ООД изтегля от пазара като несъответстваща на изискванията на стандарт EN 1888-1:2018 детска количка модел “DAISY + покривало” с артикулен № 1002141xxxx, партида PO_037845 – количката съдържа нисък риск от нараняване, тъй като при някои колички от партида PO_037845 е възможно да има издатини (заосенаци) в точката на фиксиране (закрепване) на носача на предното колело. Потребителите, закупили тази стока, могат да я върнат в срок до 31.03.2023 на адрес гр. Шумен, ж.к. „Тракия“, ул. „Тракия-изток“ № 6. Срещу представяне на платежен документ, съответната парична сума ще им бъде върната или ще бъде извършен безплатен ремонт с цел привеждане на детската количка в съответствие изискванията на стандарта. Прочети още