Проекти за близо 170 млн. лв. с финансиране по различни програми е депозирала община Шумен

Споделете с:

Средствата, които Общината очаква да получи, са по Националния план за възстановяване и устойчивост, Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 и от регионалното министерство. Проектната документация е подавана по различно време от началото на годината до края на месец октомври.

Проектното предложение за устойчива градска мобилност е разработено съвместно с Община Търговище и е на стойност  над 10 млн. лв. По него е предвидено Шумен да получи 6 електробуса, за които да бъдат изградени и 6 зарядни станции. Над 5 700 000 лв. ще бъдат вложени за разширяване на Дома за стари хора. За близо 10 млн. лв. ще бъдат санирани административната сграда на общинската администрация, кметството в село Мадара, сградите на Регионалния исторически музей и на Регионалната библиотека „Ст. Чилингиров“. За реновиране и на останалата част от спортния комплекс „Плиска“ са предвидени близо 2 660 000 лв. От администрацията напомнят, че досега там са вложени над 1 200 000 лв. за обновяване на съоръжението.

Подготвена и внесена в края на месец май е и документацията за саниране на 32 жилищни сгради, като финансирането по програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се очаква да е близо 34 000 000 лв.

През месец октомври Община Шумен депозира и проектното предложение „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Шумен“. Шумен е сред градовете, определени за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата с работно заглавие „За по-чист въздух“ на Програмата „Околна среда“ 2021-2027 г. в размер на 36 675 774, 69 лв.

Целта на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление, като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Предвидено е да се подменят отоплителни уреди на твърдо гориво на домакинства с алтернативни видове отоплителни устройства, които отговарят на специфичните технически параметри, заложени в европейското и национално законодателство.

От администрацията напомнят, че вече започнаха дейностите по саниране на сградите на Девето основно училище „Панайот Волов“ в кв. „Дивдядово“ и Основно училище „Панайот Волов“ в село Мадара, като размерът на общата безвъзмездна финансова помощ е над 2 200 000 лв. Двете училища ще бъдат изцяло топлоизолирани, ще бъдат премахнати старите отоплителни инсталации на газьол и ще се монтират нови електрически и енергоспестяващо осветление. По-голямата част от енергията за тях ще идва от фотоволтаични панели, които ще бъдат поставени на покривите на сградите.

Предстои да бъдат санирани още две шуменски училища – НУ „Княз Борис I“ и III ОУ „Димитър Благоев“. Проектите са на обща стойност близо 6 млн. лв. и очакват финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В регионалното министерство са подадени и 10 проекта за близо 60 000 000 лв. за обновяване на пътната инфраструктура на територията на общината. В тях са включени рехабилитация на пътя Шумен – Каспичан, кв. Мътница – Царев брод, Шумен – Велики Преслав, Мараш – Салманово, Радко Димитриево – Черноок, Друмево – Овчарово – Васил Друмев – Шумен, Черенча – Средня – Новосел – Шумен. В общата сума са и средствата, които общината очаква да й бъдат възстановени от държавата за подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“, за реконструкцията на ул. „Асен Златаров“ и др.

1 517 преглеждания