Росица Антонова: Безспорно кохезионната политика е от изключително значение за развитието на регионите

Споделете с:

Безспорно кохезионната политика на Европейския съюз е от изключително значение за развитие на регионите, а инвестициите могат да решат голяма част от местните проблеми. Това заяви Росица Антонова, заместник-кмет по икономическо развитие в Община Шумен, по време на местната конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“.
През предходния програмен период общини като Шумен имаха възможност да осъществяват инвестиции по Оперативната програма „Региони в растеж“, отбеляза тя и обърна внимание на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Първият реализиран проект е по приоритет „Градска среда“, като по него е извършено обновяване на квартал „Тракия“, ул. „Тича“, ул. „Съединение“, ул. „Станционна“ и зелените площи до ДКЦ I.
Най-големият проект от предходния програмен период е по приоритет „Образователна инфраструктура“ за ремонт и модернизиране на четири училища в града, посочи още Антонова.
Тя обясни, че по социалната инфраструктура изцяло реализиран е проектът за социални жилища. Продължава изпълнението на проектите от направлението „Културна инфраструктура“. От началото на тази година Община Шумен реализира проект за подобряване на енергийната ефективност на още две училища на територията на общината. Това са училищните сгради в квартал “Дивдядово” и село Мадара по Програмата “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”. Приключиха ремонтът и преустройството на съществуващи обекти по проект „Създаване на Дневен център за лица с увреждания и техните семейства“, отбеляза тя.
Зам.-кметът посочи, че един от най-мащабните и важни за шуменци проекти е приключилото строителство на пречиствателната станция за питейни води. На срещата беше посочено, че на 25 януари 2023 г. започна и реконструкцията на довеждащия водопровод от язовир „Тича“. Надеждата на близо 90 000 жители е дейността да бъде приключена в срок.
Община Шумен вече кандидатства с проект по процедурата „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), информира Росица Антонова. По процедурата „Модернизация на образователна среда“ се подготвят проекти за две училища в Шумен – НУ „Княз Борис“ и Трето ОУ . По процедурата „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформите на съществуващите домове за стари хора“ Общината ще кандидатства за разширяване на базата на Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“, така че да предлага още по-добри условия за настанените там възрастни хора.
От общинската администрация споделиха също, че проектите за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд са от изключително значение за хората в града, но затрудненията идват от огромната работа, която трябва да бъде свършена, включително и от администрацията.
Инж. Боян Тодоров, зам.-кмет “Строителство и екология” в Община Шумен, отбеляза, че инфлацията е проблем при реализацията на инфраструктурните проекти, които в момента се реализират. Те са подготвяни доста по-рано през годините. Договорени са едни средства, но промяната в икономическата ситуация, увеличението на цените, инфлацията – всичко това се отразява на работата на фирмите, налага се дофинансиране и това създава проблеми. Тежестта съответно пада върху общините, обясни Тодоров. Той увери, че администрацията е готова да изпълни започнатите проекти въпреки затрудненията.

198 преглеждания