Фикрет Индже: „Алкомет“ прави 1 % от целия износ на България!“

Споделете с:

“Постоянно се опитваме да усъвършенстваме продукцията, да произвеждаме по-иновативни и по-качествени продукти. Тази година цифрите са много добри. Например, за първите четири месеца ние сме продали продукция на стойност 350 милиона лева, а 95 процента от тази продукция е предназначена за износ. Тази сутрин колегите направиха едни сметки и ми ги поднесоха, ако са верни цифрите, то ние правим 1 процент от целия износ на България” – това обяви днес пред журналисти председателят на надзорния съвет в “Алкомет” АД Фикрет Индже. Той, заедно с ръководния екип на шуменската компания, посрещна официално пред цех „Алкомет аутомотив“ министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер, придружен от Десислава Бонева – заместник-министър на иновациите и растежа, и Радостина Ценова – началник на кабинета.

Във “Валцов цех 2” министър Лорер символично натисна пръв бутона за старт на нова машина за надлъжно рязане на алуминиеви рулони. Машината, заедно със закупеното друго оборудване за напречно рязане на рулони, което ще бъде монтирано през следващите месеци, е на обща стойност 5.4 млн. евро. То ще бъде съпътстващо към вече въведения в експлоатация студено валцов стан SMS – една от най-мащабните инвестиции на компанията на стойност 30 млн. евро.

След пускането в действие на новите машини във “Валцов цех 2” се очаква увеличаване на капацитета на валцовите продукти с 25 % , а компанията ще може да произвежда 75-80 хиляди тона годишно.

„Тук сме, защото искаме да продължим да подкрепяме подобни инвестиции в българската икономика. Това е експортно ориентирано предприятие. Ние се стремим да подкрепяме именно такива, защото знаем, че те създават повече добавена стойност за българската икономика. Растежът на икономиката е това, което е важно, защото той се превръща в растеж на нашите доходи, което в крайна сметка е целта на нашето управление – сподели пред представителите на медиите министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. Нашата мисия е да търсим възможности за икономически растеж. Макар и в състояние на война в Европа и инфлация през първото тримесечие на тази година, българската икономика успя да порасне с 4.5 %. Основното задължение на правителството е да намери баланса между грижите за хората и предприятията и фискалната дисциплина, така че да имаме един дефицит в рамките на необходимото за България, за да влезем в еврозоната на 1 януари 2024 г., както сме си обещали. За момента това се случва и аз вярвам, че ние се движим по график.“

Днес стана още ясно, че в процес на реализиране са и нови инвестиции в леярния цех на “Алкомет” АД. Там в процес на изграждане са следните оборудвания: наклоняема топилна пещ и 2-ра хомогенизационна пещ за заготовки, които се използват за производство и обработка на профили. Двете инвестиции са на обща стойност 2.3 млн. евро. Към момента компанията разполага с годишен капацитет от 25 000 тона за производство на заготовки. След въвеждане на новите пещи, капацитетът ще се удвои. “Алкомет” АД ще може изцяло да посреща своите нужди за производство на профили от собствено изработени заготовки. Досега профилите се произвеждаха от собствени заготовки и други, които се внасят от чужди производители. След внедряване на новите пещи, фирмата дори ще има излишък от 6-7 хиляди тона годишно и ще може да ги предлага на своите клиенти и да ги добави като нов продукт в своето портфолио.

При пресовите продукти компанията очаква увеличаване на годишния капацитет с 23 %, като производството на профили ще достигне до количество 36 000 тона (29 000 тона за 2021 г.).

Общият капацитет за валцови и пресови продукти ще се увеличи с 21 % и ще достигне годишно количество около 111 000 тона.

Към момента в „Алкомет“ АД са наети 1232 служители. След пускане на експлоатация на всички нови оборудвания, се очаква да бъдат разкрити около 35 нови работни места.

539 преглеждания