Шумен обновява улично осветление със средства от плана за възстановяване и устойчивост

Споделете с:

Община Шумен е одобрена за финансиране на проект „Рехабилитация и модернизация на улично осветление в град Шумен“ по процедурата „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ на механизма за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност е в размер на 832 811 лв. Обхватът на проекта включва подмяна на улично и парково осветление в междублокови пространства в града, обновяване на осветлението по бул. „Славянски“, по обслужващи и събирателни улици в Шумен. В проекта е заложена подмяна на 3 085 броя лампи с нови енергийно ефективни LED тела. Предвидени са още въвеждане на система за централизирано интелигентно управление на уличното осветление, енергоспестяващо осветление на още 20 пешеходни пътеки и производство на енергия от ВЕИ за самопотребяване на новото улично осветление.

Основната цел на процедурата е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите на общините за осветление и подобряване на условията на живот на населението.

 

Фотография – Явор Мичев

207 преглеждания