Шумен с два индустриални парка, одобрени за финансиране

Споделете с:

11 са одобрените за финансиране проекти по „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии“. „Два от тях са от Шумен“, каза на провелия се днес брифинг Николай Колев – зам.-кмет по „Икономическо развитие“ на община Шумен.

Единият проект е на  „Индустриален парк Шумен“ АД за „Развитие на „Индустриален парк Шумен“ чрез изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждащата и вътрешната технически инфраструктури в привличане на допълнителни инвеститори“. Допустимите разходи са в размер на 4 525 769 лева. Съфинансирането е в размер на 905 153 лева. С това Индустриалният парк в Шумен затвърждава позицията си в списъка на ключовите индустриални паркове със стратегическо значение за България.

Вторият проект е на „Мадара“ АД за развитието на „Индустриален парк Мадара – Шумен“. Допустимата сума от Механизма за финансиране е 26 572 933 лева. Проектът предвижда обновяване на инфраструктурата на парка и дейности по реконструкция и рехабилитация на довеждащата инфраструктура по бул. „Мадара“ с цел привличане на инвеститори. Съфинансирането със собствени средства е в размер на 13 286 466 лева.

461 преглеждания