„Алкомет“ АД започва изпълнението на проект „ALUGREENDRY“ с финансовата подкрепа на Норвежки Финансов Механизъм

Споделете с:

На 3 юли 2023 г. „Алкомет“ АД получи одобрение за изпълнението на проект “ALUGREENDRY” 2023/372952 с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

Този важен проект е продължение на предходния ALUGREEN проект и продължава ангажимента на „Алкомет“ АД за опазване на околната среда.

„ALUGREENDRY“ ще се изпълнява през следващите 12 месеца в гр. Шумен, България. Стойността му е 304 400 евро, като сумата на безвъзмездната финансова помощ 152 200 евро представлява 50 % от допустимите разходи.

Проектът включва инвестиции в нова сушилня за обработка на шлам (отпадък от процеса на анодиране), използваща иновативни и подобрени методи за изсушаване на този отпадък. Също така се предвижда закупуване на специализирано оборудване на вана за анодиране в новоизградения цех за елоксация. Тези инвестиции ще подпомогнат увеличаването на капацитета за производство на елоксирани профили и ще допринесат засилването на пазарните позиции на предприятието.

Очакваме положителният принос към околната среда да бъде следствие от икономиите на електроенергия и природен газ, както и от намаляването на емисиите на СО2.

 

 

3 161 преглеждания