Приключи първият етап на екоинициативата на “Алкомет” АД

Споделете с:

Първият етап на най-новата екоинициатива на “Алкомет“ АД приключи. „За чист Шумен“ е акция за събиране на употребявани алуминиеви кенчета в духа на европейските изисквания за зелена и кръгова икономика. Тя обхвана всички училища в града и Корпус 1 на Шуменския университет.

От началото на кампанията през месец май до края на учебната година бяха събрани над 130 кг алуминиеви кенчета, които бяха предадени за рециклиране.

Целта е Шумен да стане по-чисто и приветливо място за живеене, както и децата и младите хора да научат повече за разделното събиране на отпадъци и рециклирането.

Мениджърският екип и мажоритарният собственик на „Алкомет“ АД Фикрет Индже благодарят на училищните ръководства и академичната общност за ангажираността и съпричастността.

Вторият етап на „За чист Шумен“ ще започне в началото на учебната 2023/2024 година.

2 863 преглеждания