„Работим с младите, за да остават тук“

Споделете с:

„Работим с младите, за да остават тук“ – сподели за списание „BGlobal“ Хюлиа Шюкри, диркетор „Човешки ресурси и административни дейности“ в „Алкомет“ АД

Недостигът на квалифицирани кадри, особено с технически и инженерен профил, е изключително притеснителен. Проблемът стои пред индустрията от дълги години, една от главните причини за това е отливът на младите хора от техническите специалности. С цел привличане на тяхното внимание, преди няколко години стартирахме конкурс за ученици „Индустрията в моя регион“, който провеждаме ежегодно съвместно с Българската асоциация на металургичната индустрия и Химикотехнологичния и металургичен университет София. Целта е подрастващото поколение да се запознае с възможностите, които индустрията в града им предлага като реализация, макар и в тези ранни години на тяхното образование.

Друга наша инициатива свързана с образованието е възстановяването на паралелката „Металургия на цветните метали“ към Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев” в гр. Шумен – тази година завършва първият випуск на специалността. Вторият съвместен проект, в който участваме като партньор на гимназията, е дуално обучение по специалността „Автоматизирани системи за управление“.

За студенти, избрали да продължат своето образование по конкретни специалности в Техническите университети в страната, преди няколко години „Алкомет“ обяви своя стипендиантска програма „Академия Алкомет“. Инициативата има за цел да насърчи младите хора към избор на инженерни специалности, които всъщност са най-дефицитни.

Отливът на младите хора към Европейските държави, е другият голям проблем, пред който сме изправени, добрата новина е, че дори и малка част от тях се връщат обратно в България и имат със сигурност по-дългосрочна визия за работата си в България и в частност в “Алкомет”.

Работата е важен аспект от живота на всеки от нас, тъй като заема голяма част от времето ни. Важно е, тя да ни дава сигурността и спокойствието, от които се нуждаем. Нашата основна задача като работодател е да бъдем това сигурно място.

Осигурили сме инструменти за открита и позитивна комуникация, чрез които нашите служители да изразяват мнение, да подават жалби, сигнали, препоръки, предложения за подобряване – за които ги мотивираме допълнително.

Периодично провеждаме изследване за ангажираността и мотивацията на персонала. Резултатите от проучването ни помагат да се фокусираме върху силните и слабите ни страни, дават ни насоки и предложения за подобряване.

Обучението на служителите е друг постоянен приоритет на компанията. Целта е непрекъснато повишаване на професионалната квалификация, уменията и компетенциите на нашите служители.

Реализирането на бъдещите инвестиционни намерения на дружеството ще бъде възможно чрез задържането на нашите таланти, както и привличането на нови такива, затова са и нашите усилия за създаване на работна среда, която да отговаря на техните очаквания.

1 082 преглеждания