Води, отпадъци, биоразнообразие, въздух и рискови изменения на климата са основните приоритети на програмата „Околна среда“ 2021-2027 г.

Споделете с:

Кметът на Шумен Любомир Христов и областният управител проф. Христо Христов откриха информационна среща, на която беше представена програмата „Околна среда“ 2021-2027 г. Събитието се проведе в зала „Тича“ на хотел „Шумен“, а организатор е Министерството на околната среда и водите. На срещата присъстваха кметове, служители на общини, областни управители от Североизточния район за планиране, както и представители на НСОРБ.

Любомир Христов изказа благодарност към министерството и ръководителя на Управляващия орган на ПОС 2021 – 2027 г. Галина Симеонова за това, че са се отзовали на поканата. „Шумен е един от големите бенефициенти на средства по тази програма и по-специално за обновяване на ВиК инфраструктурата. През последните години беше подменена водопроводна и канализационна мрежа в града, завършена беше пречиствателната за отпадъчни води, изградена беше пречиствателна станция за питейни води, в момента се строи магистралният водопровод от язовир „Тича“. Така след близо 4 десетилетия мисията чиста вода става все по-възможна за близо 100 хиляди жители в района. Средствата за тези проекти са стотици милиони левове и без европейска помощ общините не биха могли да се справят,“ каза кметът.

Целта на тази покана е да запознаем местните власти с новите възможности, които се откриват пред общините по основните приоритети на програмата – води, отпадъци, биоразнообразие, въздух и рискови изменения на климата, каза областният управител Христо Христов. „Искрено се надявам, че срещата ще бъде ползотворна за всички вас. Убеден съм, че ще намерите варианти за решения за хората по тези приоритети”, допълни още той.

Ръководителят на Управляващия орган на ПОС 2021 – 2027 г. Галина Симеонова припомни, че програмата е с бюджет близо 3,5 млрд. лв. „Настъпи моментът, в който новите инициативи на Програма „Околна среда“ започват да се реализират. На прага сме на обявяването на първите процедури и затова искаме нашите бенефициенти да се запознат с детайлите по тях. Важно е да се знае, например, че по приоритет води 60 % от средствата ще са за ВиК дружества, които са в Северна България“, посочи при представянето на програмата г-жа Симеонова и отбеляза още няколко акцента по основните приоритети. „По отношение на отпадъците има много, много голяма, при това ключова промяна. ЕК одобри новата програма под условието, че всички инвестиции, ще са за разделно събиране“, каза още Галина Симеонова. По отношение на биологичното разнообразие ще продължат мерките за развитие на мрежата „Натура 2000“, както и за опазване и възстановяване на екосистемите извън мрежата. Намаляване на замърсяването на въздуха остава основен приоритет и по него ще бъдат финансирани дейности за редуциране на вредните емисии от битово отопление и транспорт. Сред допустимите мерки по Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ да бъдат осигуряването на наземен капацитет за борба с горските пожари, разработването на цифрови модели, анализи и прогнози във връзка с климатичните изменения и други.

196 преглеждания