Голям интерес към безплатното саниране на жилищни сгради в Шумен

Споделете с:

Много домоуправители на многофамилни жилищни сгради, представители на фирми, строители и граждани се включиха в организираната от Община Шумен информационна среща за санирането на сгради по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ от Националния план за възстановяване и развитие, която се проведе в зала „Проф. Венета Вичева“ на Община Шумен. Зам.-кметът по икономическо развитие Росица Антонова откри срещата и увери присъстващите, че общинската администрация е готова да съдейства на сдруженията на собствениците с информация и консултации при подготовката на необходимата документация.

Още в началото заместник-кметът Росица Антонова припомни, че по процедурата може да се кандидатства за сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. Тя обърна внимание, че по новата програма собствениците трябва да направят две обследвания – техническо и за енергийна ефективност и да ги заплатят със собствени средства. Максимално допустимите суми като разходи за изготвяне на техническия  паспорт и за енергийното обследване е 6,28 лв. на кв. м с ДДС за всички видове сгради, които ще се възстановяват само ако проектите са одобрени за финансиране.

Съгласно насоките, публикувани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, максималният размер на средствата, от които Шумен може да се възползва, е 30 млн. лв. за саниране на жилищни сгради. Колко точно обаче ще бъдат средствата, зависи от това в какво състояние са сградите, за които ще се кандидатства, какви мерки ще бъдат предписани с енергийното обследване за всяка една от тях и, разбира се, от това колко бързо ще се организират сдруженията на собствениците. Крайният срок за кандидатстване е 10 май. Документи се приемат в Областния информационен център на бул. Славянски № 17.

Ирена Стефанова, експерт „Комуникация, информация и логистика“ в Областния информационен център припомни накратко кои са допустимите дейности по изпълнение на мерките за енергийна ефективност. В резултат на тяхното прилагане сградите следва да постигнат енергиен клас на потребление „В“ или по-висок, както и минимум 30 % спестяване на първичната енергия. Бяха посочени стъпките, които трябва да се извървят от началото до подаване на документите за кандидатстване, както и критериите за оценка на съответното проектно предложение.

От 2021 година досега с идеята да се кандидатства по тази програма в Шумен са създадени 28 сдружения. За тези, на които предстои да правят сдружения на собствениците, юрисконсултът Десислава Анастасова обърна внимание, че при провеждане на Общите събрания трябва много точно да се изпълнят изискванията на Закона за етажната собственост. Важно условие е при изготвянето на протокола да се изпишат трите имена на всяко лице, което участва в събранието, да се запише как е гласувало лицето и да има негов подпис. Това са задължителни реквизити, без които не може да се направи регистрация на етажната собственост.

Информация по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ от Националния план за възстановяване и развитие, гражданите могат да получат от лицата, посочени за контакт в сайта на Община Шумен:

Десислава Анастасова – тел. 054 857 771, 0878 464 570, e-mail: d.anastasova@shumen.bg

Ирена Стефанова – тел. 0879 212 271, e-mail: oic_shumen@abv.bg

Арх.  Десита  Дучева – тел. 0887 742 032, e-mail: d.yordanova@shumen.bg

Кремена Данчева – тел. 054 857 647, 0894 353 565, e-mail: k.arhonova@shumen.bg

Димитричка Петрова – тел. 054 857 621, 0893 580 514, e-mail: d.nikolova@shumen.bg

349 преглеждания