Девета национална конференция “Пътуване към България”

Споделете с:

Деветата национална конференция “Пътуване към България” по история, археология и културен туризъм на тема „Историческата реконструкция – традиции и иновации” се състоя на 4-5 юни в Регионалния исторически музей в Шумен. Организатори на двудневния научен форум бяха Община Шумен, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”, Регионалният исторически музей – Шумен и Българската академия на науките.

Академик проф. д.м.н. Дамян Дамянов, заместник-председател на Събранието на академиците и член-кореспондентите при БАН и председател на настоятелството на ШУ „Епископ Константин Преславски“, подчерта значението на форума от самото му начало и изрази благодарност към организаторите, които са съумели да го развият през годините, в които се утвърдил като важен форум за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.

Участниците бяха приветствани и от проф. Христо Христов – кмет на община Шумен, който заяви, че за него е чест да участва в откриването на научната конференция, превърнала се в традиция.

Проф. д. н. Наталия Витанова – ректор на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, поздрави участниците с думите: “Пътуването към България започва не просто от географска точка, то е досег с исторически събития, факти, явления, митове, легенди и с личности, чиято духовна мощ е превела България през вековете. Важно е да развием цялостно разбиране на нашата история и наследство и да предадем паметта на поколенията”.

Деветата национална конференция “Пътуване към България” работи в няколко секции – “Античност и средновековие” с председател проф. д.и.н. Стела Дончева, “Нова и най-нова история”, с председател проф. д.и.н. Бисер Георгиев, и “Културно-историческо наследство, образование и туризъм” с председател проф. д.и.н. Вера Бонева.

В програмата на форума участваха близо 70 учени от ШУ „Епископ Константин Преславски“, от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Национална художествена академия, БАН, регионални музеи и гости от Украйна. Сред представителите на Шуменския университет се изявиха с доклади доц. д-р Тодор Тодоров, доц. д-р Женя Жекова, гл. ас. д-р Милена Георгиева, доц. д-р Стефан Минков, гл. ас. д-р Данаил Петров, проф. д-р Росица Ангелова, доц. д-р Константин Константинов, доц. д-р Ивелина Ефтимова.

След края на дискусиите част от участниците посетиха Винарска изба “Царев брод”.

 

654 преглеждания