Започва приемът на заявления за гласуване по настоящ адрес

Споделете с:

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023 година Община Шумен информира гражданите, че избирателите имат право да подадат заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Формулярите се подават от избиратели, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желаят да гласуват по настоящ адрес.

Исканията се подават лично, не по-късно от 14 дни преди изборния ден – до 18 март 2023 г. включително в съответното населено място по настоящия адрес на избирателя. За хората, които имат настоящ адрес в Шумен, заявленията се подават в Центъра за информация и услуги – „Гражданска регистрация“.

Образец на заявлението за гласуване по настоящ адрес може да се изтегли от официалния сайт на Община Шумен в раздел „Избори и референдуми“, секция „Избори за Народно събрание 2 април 2023 г.“

След подаване на формуляра избирателят ще бъде заличен от избирателния списък по постоянен адрес и ще се извърши автоматизираното му включване в избирателния списък по настоящ адрес.

233 преглеждания