Започна строителството на новия социален център в Лозево

Споделете с:

Проектът на Община Шумен за създаване на центрове за грижа за лица с умствена изостаналост се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договорът, подписан между МРРБ и Община Шумен, е на стойност 1 099 922 лв. безвъзмездна помощ за строителство и обзавеждане на две нови едноетажни масивни помещения, в които ще бъдат настанени част от потребителите на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост  в село Лозево.

Средствата от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 934 934 лв., а националното съфинансиране е 164 988 лв., припомни на пресконференция днес ръководителят на проекта Севджан Мехмедова от общинската администрация. „За съжаление строителството се забави поради невъзможност да се избере изпълнител след няколко обявявани обществени поръчки, но от миналата година вече имаме избрана фирма. Поискахме удължаване на срока. Искането ни беше одобрено от министерството и сега крайната дата за изпълнение е 14 декември 2023 година. Имаме уверението на строителя, че обектът ще бъде завършен в срок,“ каза още Мехмедова на организираната от екипа за управление на проекта пресконференция в зала 363 на Общината.

По проекта е предвидено изграждане на два центъра, които са разположени в близост до сегашния Дом в село Лозево.

Заместник-кметът по социална политика и здравеопазване д-р Светлана Маркова представи проекта и дейностите по него. Тя обясни, че в двата центъра ще бъдат настанени 30 души, по 15 във всяка от къщичките. „Целта е да се създадат по-добри условия за живот и предоставяне на по-качествени социални услуги, съобразени с потребностите на хора с увреждания, по-добро здравно обслужване и по-добри възможности за рехабилитация и терапия. Сградите са едноетажни за улеснение на хората, които са трудноподвижни. Стаите са за по 2-ма или 3-ма души, като санитарните помещения към тях са проектирани съобразно уврежданията на лицата, които ще ги обитават. Ще бъдат изградени още обща дневна стая, трапезария, помещения за персонала – медицински сестри,  терапевти, социални работници и др. Двете къщи ще бъдат свързани помежду си  и там ще бъде разположена кухнята. До нея ще има и отделен достъп,“ обясни д-р Маркова.

Процесът на деинституционализация у нас тече от години и Шумен е сред първите 8 града в страната, в които започна извеждането на потребителите от тези домове. По думите на д-р Маркова, част от обитателите на Дома, които доскоро бяха 90, вече са изведени в други социални заведения. В зависимост от техните социални оценки и потребности те са настанени в селата Имренчево и Памукчи, и във Враца, където също са изградени нови центрове. В момента в Лозево има 28 обитатели, които ще бъдат настанени в новите къщи след завършването им“, каза зам.-кметът.

Капацитетът ще бъде запълнен, когато дейността започне да функционира. Според управителя на Дома Жельо Желев за 30-те души в новия център в Лозево ще се грижат 24 или 26 души. Колко точно обаче, ще стане ясно, когато бъдат публикувани стандартите и новото щатно разписание на персонала в такива заведения.

По-късно в Лозево беше направена и символична първа копка.

Проектът на Община Шумен „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ цели подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на лицата с умствена изостаналост.

489 преглеждания