Защо “ВиК – Шумен” не плаща за ток, а шуменци пак нямат вода?

Споделете с:

От 17 май 2023 г. хиляди граждани на Шумен, Велики Преслав, Хитрино, Нови пазар и селищата около тях отново са на воден режим. При положение, че плащат редовно сметките си за вода по една от най-високата тарифа в България… Стана ясно, че поредната водна криза в региона се дължи на огромни задължения на “ВиК-Шумен” за използвана електроенергия.

Във връзка с това областната организация на ПП „Продължаваме промяната“ в Шумен се обърна към “ВиК-Шумен” със следните въпроси, отправени по Закона за достъп до обществена информация:

  1. В какъв размер са дълговете на “ВиК-Шумен” за електроенергия?
  2. Какви са конкретните причини “ВиК-Шумен” да не плаща сметките си за електроенергия толкова дълъг период от време при положение, че дружеството събира таксите от клиентите си, в които са включени и разходите за електроенергия? Къде са постъпилите от клиентите пари?
  3. При положение, че през февруари 2023 г. има сключено споразумение за погасяване на дълга на вноски, защо не са извършвани плащания? Споразумението би следвало да е сключено с оглед на паричните постъпления и потоци и не би следвало да има проблем с вноските. Ако не е съобразено, кой е позволил това да се случи и кой носи отговорност?
  4. След като преди месец са получени уведомления от доставчиците на електроенергия, че ще се стигне до изключване на електрозахранването на помпените станции, какво е предприето от ръководството на “ВиК- Шумен”, за да се предотврати това?
  5. Какъв е размерът на несъбраните вземания на “ВиК-Шумен”? Колко от тях са от частни лица и колко – от юридически лица?
  6. Има ли фирми с големи задължения? Ако да, кои са те и какви мерки е предприело “ВиК-Шумен” за събиране на просрочените задължения?
  7. След като е ясно лошото финансово състояние на “ВиК-Шумен”, какви мерки са предприети през последната година за намаляване на разходите?
  8. След като през 2013 г. е спрян проектът за подмяна на помпите за водоподаване с по-енергоефективни, какво е направено в тази посока, за да се намалят разходите за електроенергия? Коя фирма извършва ремонт и поддръжка на помпите, защо е избрана точно тази фирма и колко са плащанията към нея на годишна база?
  9. Моля да предоставите разбивка на себестойността на водоснабдителната услуга.

Позицията и въпросите отправени към “ВиК-Шумен” по повод поредните проблеми в дружеството са предоставени на медиите от Николай Колев – областен координатор за област Шумен на ПП “Продължаваме промяната”.

398 преглеждания